Umowy zlecenia 2018 - Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2018

Zobacz Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku

Infor Isbn 9788381374125

Od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będzie bezpośrednio chronione przed potrąceniami na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do kwoty 14,70 zł wzrośnie minimalna stawka godzinowa, jaką należy zapewni ...

Zobacz Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2018
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2018

Infor Isbn 9788365947000

W wyniku zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r., wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2018 r. minimalna stawka godzinowa ...

Zobacz Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 roku
Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 roku

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326942471

22 lutego 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca umów na czas określony, która wprowadza kilka istotnych zmian. Przede wszystkim ustala nowe limity umów na czas określony. Poza tym wprowadza też nowe zasady ich wypowiadania. Wszystko to ma częścio ...

Zobacz Terminowe umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy
Terminowe umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579876

Od 22.2.2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. W wyniku nowelizacji ustawodawca wprowadził m.in. nowe zasady limitowania zawieranych umów na czas określony (33 miesiące – limit czasowy lub ...

Zobacz Terminowe umowy o pracę po zmianach
Terminowe umowy o pracę po zmianach

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326495793

Wyjątkowo praktyczny poradnik przygotowany z myślą o kadrowych i pracownikach HR. Tematyka książki została starannie dobrana z uwagi na jej aktualność i użyteczność w codziennej pracy. W publikacji w sposób przystępny i kompletny omówiono zasady stosowania znowelizo ...

Zobacz Umowy zlecenia umowy o dzieło 2018
Umowy zlecenia umowy o dzieło 2018

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326968594

Z książki dowiesz się, jak stosować w praktyce minimalną stawką godzinową oraz jak potwierdzać liczbę godzin wykonywania zlecenia/świadczenia usług i jak obliczać wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych krok po kroku. Sprawdzisz także, co zmieniło się w autorskich ko ...

Zobacz Umowy zlecenia umowy o dzieło 2015
Umowy zlecenia umowy o dzieło 2015

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326934919

Jeżeli w firmie zawierane są pozorne umowy o dzieło, prędzej czy później ZUS wyda decyzję o konieczności ich oskładkowania. Większość zawieranych umów o dzieło jest bowiem w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. ZUS obe ...

Zobacz Umowy zlecenia Umowy o dzieło 2016
Umowy zlecenia Umowy o dzieło 2016

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326944161

Do końca 2015 roku, przy wyborze tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, nie ma znaczenia wysokość przychodu uzyskiwanego z danej umowy zlecenia. Sytuacja ulegnie zmianie od 1 stycznia 2016 r. Od tego dnia osoba pracująca na umowę zlecenia, której łączna pods ...

Zobacz Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne
Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne

INFOR PL S.A. Isbn 9788374403467

W 2015 r. będą duże zmiany dotyczące m.in. zatrudniania pracowników na umowy na czas określony, oskładkowania umów Zlecenia. Publikacja szczegółowo omawia następujące zagadnienia: - Składkowanie umów Zlecenia po zmianach - Opodatkowanie przychodów z umów cywilnopr ...

Tag - umowy zlecenia 2018