Umowy w obrocie gospodarczym - Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

Zobacz Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba
Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240468

Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii \"Biblioteka Prawa Handlowego\": Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. W ...

Zobacz Umowy w obrocie gospodarczym Koch
Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494048

W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przed ...

Zobacz Umowy w obrocie gospodarczym
Umowy w obrocie gospodarczym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566500

Znajomość prawa umów gospodarczych jest rzeczą niezbędną do tego, aby rozumieć\r\nwspółczesny obrót gospodarczy i zapewnić jego uczestnikom skuteczną i profesjonalną pomoc. Wiedzę na temat kontraktów zdobywają nie tylko studenci prawa i aplikanci, ale również stud ...

Zobacz Umowy w obrocie gospodarczym Koch
Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326441639

Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce. W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów ...

Zobacz Umowy w obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie
Umowy w obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie

INFOR PL S.A. Isbn 9788361957683

W książce znajdziesz omówienia takich zagadnień jak kontraktowanie – czynności przygotowawcze, reprezentacja, umowa przedwstępna; zabezpieczenia – zadatek, odsetki, kary umowne, zastaw, hipoteka, dobrowolne poddanie się egzekucji, weksel; umowy – sprzedaż, dzieło, ...

Zobacz Umowy w obrocie gospodarczym
Umowy w obrocie gospodarczym

Zakamycze Kantor Wydawniczy Isbn 9788326412288

Podręcznik poświęcony jest mającym duże znaczenie w praktyce umowom gospodarczym (handlowym), na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca. Analizowane umowy gospodarcze uregulowane są w kodeksie cywilnym oraz w innych przepisach, a także ...

Zobacz Umowy w obrocie gospodarczym Wzory pism i umów na CD
Umowy w obrocie gospodarczym Wzory pism i umów na CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325507565

Umowy w obrocie gospodarczym na CD to program zawierający zbiór umów dotyczących wielu dziedzin gospodarki zebranych w jedno, przejrzyste zestawienie. Pozwala na szybkie skorzystanie z potrzebnej nam w danej chwili umowy lub pisma, co zaoszczędza nam czas na przygotowywanie ...

Zobacz Umowy w obrocie gospodarczym
Umowy w obrocie gospodarczym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325515478

„Umowy w obrocie gospodarczym na CD to program zawierający zbiór umów dotyczących wielu dziedzin gospodarki zebranych w jedno, przejrzyste zestawienie. Pozwala na szybkie skorzystanie z potrzebnej nam w danej chwili umowy lub pisma, co zaoszczędza nam czas na przygotowywan ...

Zobacz UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM WYD3
UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM WYD3

Brak danych Isbn 9788326441639

...

Tag - umowy w obrocie gospodarczym