Umowy o roboty budowlane - Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Zobacz Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Wolters Kluwer Isbn 9788381241045

W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w formule zbuduj i formule zaprojektuj i zbuduj, obowiązków i uprawnień ...

Zobacz Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC
Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC

C.H. Beck Isbn 9788325595265

Monografia jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem poświęconym prawnym aspektom zmiany treści umowy o roboty budowlane na podstawie powszechnie stosowanych w obrocie polskim i międzynarodowym Warunków Kontraktowych FIDIC, przepisów prawa prywatnego oraz prawa zamówie ...

Zobacz Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611024

Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw. Książka Umowy o roboty budowlane odpowiada na najważniejsze pytania zadawane przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie, zawarcie ...

Zobacz Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane
Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325556266

Przepis art. 647 KC w pierwotnym brzmieniu stanowił, że przez umowę o roboty budowlane jednostka gospodarki uspołecznionej (wykonawca) zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a druga jednostka ...

Zobacz ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Z UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Z UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325556266

...

Tag - umowy o roboty budowlane