Umowa o roboty budowlane Okolski - Umowa o roboty budowlane Okolski

Zobacz Umowa o roboty budowlane
Umowa o roboty budowlane

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286718

Książka Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r. ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane Okolski
Umowa o roboty budowlane Okolski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580441

Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie treści umowy o roboty budowlane wraz z zagadnieniami praktycznymi oraz omówienie relacji między uczestnikami procesu budowlanego i wynikających z umowy wzajemnych zobowiązań stron. Niniejsze, 9 wydanie zostało poszerzone o n ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane Okolski
Umowa o roboty budowlane Okolski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325581602

Ósme wydanie książki o robotach budowlanych zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wraz z projektem jej nowelizacji. Ksią ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane ze wzorami
Umowa o roboty budowlane ze wzorami

LexisNexis Polska Isbn 9788327806666

W lekturze w konkretny sposób omówiono zawartość umów o roboty budowlane. Autorka sięga do doświadczeń z negocjacji towarzyszących zawieraniu umów, a zarówno negocjacji prowadzących do zawarcia ugód i porozumień pozasądowych w razie sporu między inwestorem i wykon ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym
Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326407420

Publikacja zawiera teoretyczne i praktyczne rozważania na temat najważniejszych klauzul kontraktu budowlanego opartego na Warunkach Kontraktowych dla Budowy (Czerwona Książka FIDIC z 1999 r.). Autorka omawia zagadnienia związane z ogólnymi postanowieniami umownymi, stronami ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane
Umowa o roboty budowlane

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040101

Opracowanie przygotowane przez wysokiej klasy specjalistów to szczegółowa i praktyczna analiza problemów podatkowych związanych z realizacją kontraktów budowlanych, wynikających zarówno ze stosowania przepisów ustaw o podatkach dochodowych (rozdział II), umów o unikan ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane
Umowa o roboty budowlane

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325533397

Poradnik prezentuje szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku n ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane
Umowa o roboty budowlane

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8325501761

Opracowanie służyć ma praktycznemu spojrzeniu na kwestię umów o roboty budowlane, których zawarcie zawsze oznacza dla każdej ze stron podjęcie specyficznego ryzyka związanego z procesem budowlanym. Umowa o roboty budowlane napisana jest jasnym i prostym językiem, zrozum ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych
Umowa o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374261765

Opracowanie zawiera analizę problemów podatkowych związanych z realizacją kontraktów budowlanych, wynikających zarówno ze stosowania przepisów ustawy o VAT (rozdział II), ustaw o podatkach dochodowych (rozdział III), jak również umów o unikaniu podwójnego ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane
Umowa o roboty budowlane

Prawo i Praktyka Gospodarcza Wydawnictwo Sp.z o.o. Isbn 8387611506

Opracowanie ma na celu zapoznanie szerokiego kręgu czytelników, którzy mają w codziennej pracy styczność z transakcjami budowlanymi, z problematyką kontraktu budowlanego. Zawarty w publikacji przykładowy wzór postanowień umowy o roboty budowlane oraz szczegółowy komen ...

Tag - umowa o roboty budowlane