Umowa koncesja na roboty budowlane - Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

Zobacz Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Isbn 9788389363886

Komentarz zawiera omówienie przepisów z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z tekstem podstawowych aktów prawnych oraz wzorami pism i umowy na usługi.\r\nAnalizowana ustawa wraz z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno ...

Zobacz Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz
Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596668

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w ...

Zobacz Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji Komentarz
Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596439

Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Kompleksowy Komentarz omawiający trzy dyrektywy unijne dotyczące Pr ...

Zobacz Od koncesjonowanej opozycji do politycznej subkultury Studia nad współczesną lewicą rosyjską
Od koncesjonowanej opozycji do politycznej subkultury Studia nad współczesną lewicą rosyjską

Adam Marszałek Isbn 9788380191495

Książka Od koncesjonowanej opozycji do politycznej subkultury. Studia nad współczesną lewicą rosyjską jest pionierską próbą odmalowania całościowego obrazu lewicy w Rosji postradzieckiej. Omawia genezę, rozwój i warunki funkcjonowania ugrupowań i ruchów o charakte ...

Zobacz Od koncesjonowanej opozycji do politycznej subkultury
Od koncesjonowanej opozycji do politycznej subkultury

Adam Marszałek Isbn 9788380191495

Książka Od koncesjonowanej opozycji do politycznej subkultury. Studia nad współczesną lewicą rosyjską jest pionierską próbą odmalowania całościowego obrazu lewicy w Rosji postradzieckiej. Omawia genezę, rozwój i warunki funkcjonowania ugrupowań i ruchów o charakte ...

Zobacz Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych
Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych

Difin Isbn 9788379302857

Książka zawiera syntetyczne omówienie zagadnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub ...

Zobacz Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim
Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim

Difin Isbn 9788379302857

Książka zawiera syntetyczne omówienie zagadnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub ...

Zobacz Koncesje i zezwolenia analiza ekonomiczna Kabza
Koncesje i zezwolenia analiza ekonomiczna Kabza

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432804

Założeniem książki jest lepsze poznanie ekonomicznych konsekwencji posługiwania się przez prawodawcę instytucjami koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również wypracowanie reguł i warunków służących minimalizacji społecznych kosztów ...

Zobacz Koncesjonowany nacjonalizm Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990
Koncesjonowany nacjonalizm Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990

IPN Isbn 9788376293356

Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald skupiało w swoich szeregach najzagorzalszych przeciwników Solidarności. Członkowie ugrupowania za cel swoich propagandowych ataków obrali zwłaszcza opozycjonistów wywodzących się z Komitetu Obrony Robotników. Grunwald miał przyzwoleni ...

Zobacz Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788327808592

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki uregulowanej w tej ustawie, w tym zasad i trybu zawierania umowy, treści umowy koncesji oraz środków ochrony prawnej, a także podsumowanie dotychczasowej literatury przedmiotu ...

Tag - umowa koncesja na roboty budowlane