The Accounting Act - Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska
Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494901

W Polsce podstawą regulacji rachunkowości jest ustawa o rachunkowości, której przepisy wyznaczają ramy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Określa ona ponadto zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez bieg ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325581152

Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ora ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz
Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326489518

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad nadzorczych. Będzie pomocnym ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588847

Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa ta ma pierw ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Legis
Ustawa o rachunkowości Legis

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467379

Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:\r\n- Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działal ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości The Accounting Act
Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596149

Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich, stosując ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości 2017
Ustawa o rachunkowości 2017

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326960093

Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości z zaznaczonymi zmianami obowiązującymi do stycznia 2017 roku oraz praktyczny komentarz do zmian w przepisach. Książka stanowi drogowskaz wskazujący praktyczne konsekwencje zmian w ustawie o rachunkowości. Dowiesz się o jakic ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach
Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325590802

Książka Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach zawiera Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy. Stan prawny 01.11.2916 rok ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości
Ustawa o rachunkowości

Wolters Kluwer Isbn 9788380927988

Stan prawny na: wrzesień 2016 r. Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości, Artykuły ustawy zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zaga ...

Zobacz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251123

Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i ...

Tag - the accounting act