Terminowe umowy o prace - Terminowe umowy o pracę

Zobacz Terminowe umowy o pracę
Terminowe umowy o pracę

Wolters Kluwer Isbn 9788381076326

Książka stanowi piewsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących terminowych umów o pracę zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym.Autorzy - wśród nich pracownicy wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz doświadc ...

Zobacz Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wolters Kluwer Isbn 9788381072434

Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Problematyka ta obfituje w liczne kontrowersje i kłopoty interpretacyjne, o czym świadczy dorobek doktryny oraz bardzo bogate orzecznictwo. Autorzy prz ...

Zobacz Terminowe umowy o pracę w placówkach oświatowych
Terminowe umowy o pracę w placówkach oświatowych

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326955327

W książce opisane są nowe zasady związane z zawieraniem umów na czas określony. Eksperci wyjaśniają m.in. jakie ograniczenia czasowe i ilościowe przy zawieraniu umów na czas określony wprowadziły nowe przepisy; kiedy można je ominąć; jakie są nowe okresy wypowiedz ...

Zobacz Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach
Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486326

W dniu 22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany przepisów kodeksu pracy, które znacząco zmieniły zasady zawierania oraz wypowiadania umów o pracę na czas określony. W poradniku w sposób przystępny na konkretnych przykładach wyjaśniono, jakie przepisy należy stosowa ...

Zobacz Terminowe umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy
Terminowe umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579876

Od 22.2.2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. W wyniku nowelizacji ustawodawca wprowadził m.in. nowe zasady limitowania zawieranych umów na czas określony (33 miesiące – limit czasowy lub ...

Zobacz Terminowe umowy o pracę po zmianach
Terminowe umowy o pracę po zmianach

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326495793

Wyjątkowo praktyczny poradnik przygotowany z myślą o kadrowych i pracownikach HR. Tematyka książki została starannie dobrana z uwagi na jej aktualność i użyteczność w codziennej pracy. W publikacji w sposób przystępny i kompletny omówiono zasady stosowania znowelizo ...

Tag - terminowe umowy o prace