Szacowanie nieruchomości - Szacowanie nieruchomości Dydenko

Zobacz WYCENA NIERUCHOMOŚCI
WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wolters Kluwer Isbn 9788380925083

W książce zawarto komentarze do wybranych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących problematyki wyceny nieruchomości oraz dyspozycji rozwijających je, zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szac ...

Zobacz Szacowanie nieruchomości Dydenko
Szacowanie nieruchomości Dydenko

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434617

Poprzednie wydanie niniejszej książki ukazało się w 2012 r., a rok później Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulacyjną, która w sposób istotny wpłynęła na obsługę rynku nieruchomości. Przepisy tej ustawy zlikwidowały wszelkie ograniczenia dotyczące zawodów zarzą ...

Zobacz Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Komentarz
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325563691

Komentarz będzie przydatny dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i studentów studiów prawniczych szczególnie interesujących się materią z tego zakresu. Ponadto będzie on pomocny organom administracji publicznej, organom zajmuj ...

Zobacz Egzekucja z nieruchomości praktyczny komentarz
Egzekucja z nieruchomości praktyczny komentarz

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788360833711

Niniejsza książka jest pierwszą na rynku publikacją, która łączy omówienie kodeksowej problematyki egzekucji z nieruchomości z możliwym w określonym układzie egzekucji zagadnieniem podatku VAT od licytacyjnej sprzedaży nieruchomości. Komentarz nie ma kształtu bazuj ...

Zobacz Egzekucja z nieruchomości
Egzekucja z nieruchomości

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494574

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r., która wprowadziła szereg zmian w postępowaniu egzekucyjnym. W opracowaniu w sposób ...

Zobacz Podziały scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne
Podziały scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588816

Trzecie wydanie publikacji Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo SN i NSA stanowi bogate omówienie reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze ...

Zobacz Szacowanie nieruchomości Rzeczoznawstwo majątkowe
Szacowanie nieruchomości Rzeczoznawstwo majątkowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326407475

To kompendium wiedzy przydatnej dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, ale także dla wszystkich, którzy stykają się z problematyką nieruchomości, a więc dla rzeczoznawców majątkowych, sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników a ...

Zobacz Prawo nieruchomości Strzelczyk Beck
Prawo nieruchomości Strzelczyk Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569419

Książka obejmuje całość problematyki prawnej związanej z nieruchomościami,\r\nuregulowanej w Kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali,\r\nustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych,\r\nustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaln ...

Tag - szacowanie nieruchomości