Stan prawny nieruchomości - Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo

Zobacz Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046301

Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zag ...

Zobacz Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów
Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243797

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót nieruchomościami w ...

Zobacz Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk
Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245685

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczony jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowyc ...

Zobacz Gospodarka i obrót nieruchomościami
Gospodarka i obrót nieruchomościami

Wolters Kluwer Isbn 9788381244329

Opracowanie zawiera wzory pism i umów dotyczące różnych aspektów gospodarki nieruchomościami. Autorzy komentarza poruszyli w książce m.in. takie zagadnienia, jak:- - prawo do nieruchomości,- księgi wieczyste,- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,- najem i dzierżaw ...

Zobacz Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości
Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości

Rozpisanipl Isbn 9788394093013

W poradniku pokazano praktyczne i użyteczne wskazówki w jaki sposób poradzić sobie z wieloma problemami początkujących inwestorów. Po przeczytaniu poradnika można zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy, a dodatkowo uzyskać: wyższe przychody z najmu, niższe koszty utrz ...

Zobacz Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług
Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług

C.H. Beck Isbn 9788381281751

Książka prezentuje alternatywny dla Unii Europejskiej, i zarazem dla Polski, prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Obecnie panujący system jest nieefektywny (także fiskalnie), a przede wszystkim niezwykle chaotyczny i skomplikowany. Wynika ...

Zobacz Prawo nieruchomości Zbiór przepisów
Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Isbn 9788381246828

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zagospodarowanie wspólnot gruntowych Prawo ...

Zobacz Ekonomiczny wymiar nieruchomości
Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301185237

Praca prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Koncepcja publikacji powstała na bazie książki Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Podejmowana w niniejszej pracy problematyka została zaktualizowana i zn ...

Zobacz Podatek od nieruchomości w praktyce
Podatek od nieruchomości w praktyce

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042952

Książka obowiązkowa dla każdego podatnika podatku od nieruchomości oraz dla samorządowych organów podatkowych – szczegółowe omówienie wszystkich aspektów związanych z ustaleniem obowiązku i zobowiązania podatkowego.\r\n Autorzy bardzo obszernie przedstawiają:- zakr ...

Zobacz Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380920538

Autorzy leksykonu o prawie budowlanym skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tu zatem wyjaśnienia dotyczące m.in.:\r\n- przygotowywania projektów aktów planistycznych oraz wydawania d ...

Tag - stan prawny nieruchomości