Sprawozdanie finansowe za 2016 rok - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Zobacz Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251212

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2016 rok Krok po kroku
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok Krok po kroku

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326955723

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok w 3 dni - teraz to możliwe! Skorzystaj z gotowych wzorów, komentarzy i praktycznych przykładów. Zwróć uwagę na zmiany w przepisach, które musisz uwzględnić! Niezbędnik każdego księgowego na wyciągnięcie ręki! Sprawozdanie finanso ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043393

Najnowsze wydanie książki ze sprawozdania finansowego za 2016 rok uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości związane z:- likwidacją kategorii strat i zysków nadzwyczajnych, a co za tym idzie wprowadzeniem nowego układu rachunku zysków i strat - klasyfikowaniem podmiotów ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości

Wydawnictwo Difin Isbn 9788380850095

Książka pokazuje proces tworzenia sprawozdania finansowego. Wykorzystano w niej bogatą i aktualną wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz doświadczenie zdobyte przy badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw różnych branż, w ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości
Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042808

Wyjątkowa książka przygotowana przez doświadczonych specjalistów, którzy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zagadnienia związane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według standardów MSR/MSSF, jak i ustawy o rachunkowości ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042259

Najnowsze wydanie uzupełnione zostało o nowe komentarze i interpretacje, ze szczególnym uwzględnieniem opisu związków sprawozdań finansowych ze sprawozdaniami budżetowymi. Te nowe komentarze dotyczą odniesień i porównań sprawozdań finansowych do przepisów i zasad ro ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe 2014 program komputerowy
Sprawozdanie finansowe 2014 program komputerowy

Wydawnictwo ODDK Isbn CD904

Profesjonalny program komputerowy z Sprawozdania finansowego 2014 przygotowany przez specjalistów biegłych rewidentów BDO ułatwi szybkie, poprawne i zautomatyzowane sporządzenie sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej. \r\nW programie: -wzory (formularze) poszcze ...

Zobacz Podstawy rachunkowości Sprawozdanie finansowe Zasady Etyka
Podstawy rachunkowości Sprawozdanie finansowe Zasady Etyka

Wydawnictwo Difin Isbn 9788376416595

W prezentowanym podręczniku zawarto m.in. treści merytoryczne odpowiadające rachunkowości – przedmiotowi realizowanemu na pierwszym roku studiów ekonomicznych. Za punkt wyjścia przyjęto produkt finalny rachunkowości, który stanowi sprawozdanie finansowe. W jednym przyk ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2013 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041733

Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.\r\nRup Wojciech, doświadczony praktyk omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachu ...

Zobacz Zeszyty Księgowego Nr 2 Sprawozdanie finansowe 2015
Zeszyty Księgowego Nr 2 Sprawozdanie finansowe 2015

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326944529

Jednym z obowiazków przedsiębiorcy jest sporządzenie sprawozdania finasowego za miniony rok bilansowy. Dla wszystkich którzy chcą tą czynność przeprowadzić bezbłędnie zebraliśmy niezbędne do tego wskazówki w drugim numerze Zeszytów księgowego. ...

Tag - sprawozdanie finansowe za 2016 rok