Sprawozdania budżetowe 2018 - Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2017

Zobacz Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość

Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251212

Planowana data wysyłki książki o zamknięciu roku to 01.11.2018 roku. Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce ...

Zobacz Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2016
Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584474

W dniu 1.4.2016 r. weszło w życie większość zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (poz. 441). W związku z tą dużą nowelizacją Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało ...

Zobacz Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2015
Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2015

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576257

W dniu 1.4.2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 459). Znowelizowane rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za kwiecień 2015 r. oraz kwartalnych za I ...

Zobacz Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015
Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325575069

W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W jej wyniku: - (informacja ważna dla urzędów skarbowych) zmieniono wzór i nazwę sprawozdania Rb-24 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bie ...

Tag - sprawozdania budżetowe 2018