Społdzielnie mieszkaniowe Komentarz pozwy - Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248358

Komentarz jest aktualnym i praktycznym przewodnikiem po ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu uwzględniono też przepisy ogólne ustawy – Prawo spółdzielcze z 1982 r., które odnoszą się do spółdzielczości mieszkaniowej oraz przepisy ustawy o własno ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286657

Komentarz to kompleksowy komentarz zawierający omówienie zagadnień dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. W komentarzu skomentowano ustawę z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) oraz wybrane przepisy ustawy z 16.9.1982 r. ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243087

W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastosowanie, dzięki czemu zakres porusz ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe

Difin Isbn 9788380852846

Publikacja zawiera analizę funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Przedstawia problematykę specyfiki grup społecznych zamieszkujących spółdzielcze zasoby mieszkaniowe. Wykazano w niej uzasadnienie ekonomiczne zmian statusu mieszka ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju
Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325573249

książka jest oparta na badaniach pt. „Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i rynku nieruchomości”. Celem przedstawionych badań jest ocena warunków, w jakich funkcjon ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586270

Obecne wydanie komentarza o spółdzielniach mieszkaniowych zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe orzecznictwo oraz piśmiennictwo, czyniąc je skarbnicą wiedzy o spółdzielniach mieszkaniowych. Poza tym – podobnie jak w poprzednich wydaniach – komentowane są niekt ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325526221

Niniejszy Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy z 14.6.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także wyciąg z ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spół ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326402050

Autorka w szerokim zakresie prezentuje problematykę związaną z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Choć omawia przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 rok o spółdzielniach mieszkaniowych, ich kolejne przemiany oraz konsekwencje wyroków Trybunału ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8325502331

W prezentowanym komentarzu została omówiona ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa z 3.6.2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, a także wyciąg z ustawy z 16.9.1982 r. Prawo spółdzielcze, w którym ...

Zobacz Prawo Spółdzielcze Spółdzielnie mieszkaniowe
Prawo Spółdzielcze Spółdzielnie mieszkaniowe

Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze Marek Jakubek Isbn 8388847646

...

Tag - społdzielnie mieszkaniowe