Społdzielnie mieszkaniowe Komentarz pozwy - Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248358

Aktualny i praktyczny komentarz ze wzorami po ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243087

W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastosowanie, dzięki czemu zakres porusz ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe

Difin Isbn 9788380852846

Publikacja zawiera analizę funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Przedstawia problematykę specyfiki grup społecznych zamieszkujących spółdzielcze zasoby mieszkaniowe. Wykazano w niej uzasadnienie ekonomiczne zmian statusu mieszka ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286657

Komentarz do spółdzielni mieszkaniowych stanowi cenną pomoc zarówno dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów spółdzielczego prawa mieszkaniowego (zwłaszcza członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni m ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju
Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325573249

książka jest oparta na badaniach pt. „Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i rynku nieruchomości”. Celem przedstawionych badań jest ocena warunków, w jakich funkcjon ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586270

Obecne wydanie komentarza o spółdzielniach mieszkaniowych zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe orzecznictwo oraz piśmiennictwo, czyniąc je skarbnicą wiedzy o spółdzielniach mieszkaniowych. Poza tym – podobnie jak w poprzednich wydaniach – komentowane są niekt ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325526221

Niniejszy Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy z 14.6.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także wyciąg z ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spół ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326402050

Autorka w szerokim zakresie prezentuje problematykę związaną z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Choć omawia przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 rok o spółdzielniach mieszkaniowych, ich kolejne przemiany oraz konsekwencje wyroków Trybunału ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8325502331

W prezentowanym komentarzu została omówiona ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa z 3.6.2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, a także wyciąg z ustawy z 16.9.1982 r. Prawo spółdzielcze, w którym ...

Zobacz Prawo Spółdzielcze Spółdzielnie mieszkaniowe
Prawo Spółdzielcze Spółdzielnie mieszkaniowe

Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze Marek Jakubek Isbn 8388847646

...

Tag - społdzielnie mieszkaniowe