Skarga kasacyjna Knysiak - Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zobacz Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz
Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285629

Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje ...

Zobacz Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285629

Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne zło ...

Zobacz Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241380

Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozwalający na przygotowanie:- skargi oraz sprzeciwu od decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego,- skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Zawiera również ...

Zobacz Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381072328

Praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Publikacja ma na celu ułatwienie przygotowania skarg w prze ...

Zobacz Skarga kasacyjna Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art 394(1) § 1(1) kpc
Skarga kasacyjna Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art 394(1) § 1(1) kpc

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326498565

W publikacji przedstawiono praktyczne rozwiązania dotyczące problematyki regulacji i procedur odnoszących się do skargi kasacyjnej i zażalenia na orzeczenie uchylające sprawę do ponownego rozpoznania. Wykorzystano w niej bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak równie ...

Zobacz Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480690

W monografii omówiono kwestie właściwego sporządzania i rozpoznawania obu skarg, przedstawiono bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanowisko doktryny w omawianym zakresie, a także sformułowano wnioski de lege ferenda oraz uzasad ...

Zobacz Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326433160

Komentarz stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.\r\n Komentarz ma na celu ułatwienie przygotow ...

Zobacz Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz Orzecznictwo
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz Orzecznictwo

LexisNexis Isbn 9788327803719

Publikacja Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo została przygotowana z myślą o praktykach prawa, w szczególności dla profesjonalnych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników pat ...

Zobacz Pakiet: Prawo Sądowe Apelacje cywilne i karne Sporządzanie środków zaskarżenia Skarga kasacyjna
Pakiet: Prawo Sądowe Apelacje cywilne i karne Sporządzanie środków zaskarżenia Skarga kasacyjna

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 978832553

Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych Autor: Stefan Jaworski. Praktyczne opracowanie, które \r\nadwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne przygotowanie i złożenie apelacji dzięki praktycznym wskazówkom Autora, zapewni fachowe przygotowanie się do ...

Zobacz Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325538910

Komentarz radcom i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie skargi kasacyjnej dzięki praktycznym wskazówkom Autorki, zapewni fachowe przygotowanie się do składania skarg aplikantom adwokackim i radcowskim, zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjnej oraz najnowsze orzecznictwo ...

Tag - skarga kasacyjna knysiak