Regulamin pracy komentarz - Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Zobacz Regulamin pracy z komentarzem Ciborski
Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043614

Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, je ...

Zobacz Regulamin pracy z komentarzem Ciborski
Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042471

Książka na płycie CD komentarz do regulaminu pracy (format PDF), treść regulaminu wraz z załącznikami (format MS Word). Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i ...

Zobacz Regulamin pracy 2014
Regulamin pracy 2014

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325554989

Książka do wykorzystania przy opracowywaniu nowego regulaminu pracy lub zmian w regulaminie już obowiązującym. W książce przedstawiona została procedura wprowadzania regulaminu pracy i jego wejścia w życie w wariantach zależnych od istnienia u pracodawcy organizacji zw ...

Zobacz Regulamin pracy dla pracowników samorządowych
Regulamin pracy dla pracowników samorządowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041078

Wzorcowy regulamin pracy dla jednostki samorządu terytorialnego zawiera rozwiązania prawne wprowadzone ustawą o pracownikach samorządowych. Podpowiada, jak ułożyć: - prawa i obowiązki pracownika samorządowego, - rozwiązania w czasie pracy, - zasady korzystania z Interne ...

Zobacz Regulamin pracy z komentarzem
Regulamin pracy z komentarzem

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374263660

Kolejne wydanie, wg stanu prawnego na 1 stycznia 2007 r., uwzględnia najnowsze zmiany w prawie pracy, dotyczące m.in. czasu pracy i obowiązku tworzenia rady pracowników. W publikacji przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z opracowaniem, wejściem w życie, treścią ...

Zobacz Regulamin pracy z komentarzem
Regulamin pracy z komentarzem

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374262982

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. W publikacji przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z opracowaniem, wejściem w życie, treścią i podst ...

Zobacz Regulamin pracy w szkole
Regulamin pracy w szkole

Wydawnictwo ODDK Isbn 837426215X

Piotr Ciborski - inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy specjalizujący się w zagadnieniach prawnej ochrony pracy. Autor licznych komentarzy i poradników poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala o ...

Tag - regulamin pracy komentarz