Rachunkowość zarządcza książka - Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Zobacz Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz część 2
Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz część 2

Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów Isbn 9788389179654

Książka uwzględnia nowelizacje ustawy o rachunkowości. Publikacja ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem ich przydatności w polskich przedsiębiorstwach. ...

Zobacz Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

CeDeWu Isbn 9788381020299

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rosnącej konkurencji jest niemożliwe bez dostępu do aktualnej, wiarygodnej oraz dostarczonej na czas informacji. Rachunkowość jako system informacyjny organizacji ma na celu dostarczenie danych niezbędnych do zarządzani ...

Zobacz Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie
Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie

CeDeWu Isbn 9788381020220

Książka jest podręcznikiem, w którym przystępnie zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: - jaka jest istota i rola rachunkowości zarządczej w proces ...

Zobacz Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych
Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych

CeDeWu Isbn 9788375569872

Książka jest pierwszą w literaturze polskiej monografią w całości poświęconą problematyce rachunkowości zarządczej w grupach kapitałowych. Po przestudiowaniu tej książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: - jaki jest zakres, zadania i istota rachunkowości, - jakic ...

Zobacz Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie
Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie

CeDeWu Isbn 9788375560794

Książka jest podręcznikiem, w którym przystępnie zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwach. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: - jaka jest istota i rola rachunkowości zarządczej w procesie ...

Zobacz Rachunkowość zarządcza klucz do sukcesu
Rachunkowość zarządcza klucz do sukcesu

CeDeWu Isbn 9788375566499

Książka Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu jest dla każdego, kto chce w przystępny sposób poznać tajniki z zakresu rachunkowości zarządczej. Jej szczególną zaletą jest to, że poza częścią teoretyczną znajdują się w niej zadania wraz z rozwiązaniami i k ...

Zobacz Zaawansowana rachunkowość zarządcza
Zaawansowana rachunkowość zarządcza

PWE Isbn 9788320822892

W książce zostały zaprezentowane narzędzia, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce. Przystępnie przedstawiono koncepcje teoretyczne i rozwiązania metodyczne zaawansowanej rachunkowości zarządczej, umożliwiające optymalizację decyzji ...

Zobacz Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Tom 1
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Tom 1

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372857309

Tom I zawiera podstawowe informacje o rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, wprowadza w proces podejmowania decyzji. Wskazuje na nową terminologię kosztów oraz ich klasyfikację wykorzystywaną w podejmowaniu decyzji. Oprócz kosztów zmiennych i stałych sch ...

Zobacz Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość zarządcza

Wolters Kluwer Isbn 9788326443701

Sposób i zakres wykorzystywania informacji finansowych przez zarządzających zależy od celów ich pozyskania. Niektóre systemy rachunkowości koncentrują się na dostarczaniu informacji dla celów kontroli, inne zaś służą raczej do wspomagania podejmowania decyzji dotycz ...

Zobacz Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Tom 3 + płyta CD
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Tom 3 + płyta CD

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372857736

Tom III , CD  - ma charakter podręcznika do ćwiczeń i samodzielnego ugruntowania wiedzy, zawiera wykazy podstawowych pojęć, pytania testowe również zadania do rozwiązania. dołączona płyta CD zawiera program do komputerowego rozwiązywania testów również przygotowan ...

Tag - rachunkowość zarządcza książka