Rachunkowość przedsiębiorstw książka - Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2017 roku

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku
Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku

Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów Isbn 9788389179777

Książka zawiera uniwersalne i niezmienne zasady rachunkowości oraz obowiązujące przepisy, która powinna znać osoba prowadząca rachunkowość w firmie. Omówiono w niej:- ewidencję aktywów trwałych, - środki pieniężne i rozrachunki, - materiały i towary, - koszty i ...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach
Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach

PWE Isbn 9788320820485

Różnorodne sytuacje, z którymi firmy mają do czynienia, powodują określone skutki w ich sprawozdaniach finansowych. W książce Autorzy przedstawili zagadnienia, które ilustrują bilansowe i podatkowe konsekwencje sytuacji rynkowych firm: - zmiany i ich skutki w cyklu życ ...

Zobacz RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH
RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH

PWE Isbn 9788320820485

Różnorodne sytuacje, z którymi firmy mają do czynienia, powodują określone skutki w ich sprawozdaniach finansowych. W książce Autorzy przedstawili zagadnienia, które ilustrują bilansowe i podatkowe konsekwencje sytuacji rynkowych firm: - zmiany i ich skutki w cyklu życ ...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki
Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Isbn 9788320820980

Autorzy niniejszej publikacji podjęli się przedstawienia rozwiązań rachunkowości szczególnie istotnych ze względu na rodzaj aktywności przedsiębiorstw prowadzonej w poszczególnych sektorach gospodarki. Zakres pracy obejmuje charakterystyczne aspekty rachunkowości przed ...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstw Czubakowska
Rachunkowość przedsiębiorstw Czubakowska

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Isbn 9788320820850

Książka uwzględnia zapotrzebowanie kadry kierowniczej na informacje o dokonaniach i rentowności przedsiębiorstw oraz o ich sytuacji majątkowej i finansowej. Posiadanie takich danych zdecydowanie ułatwi menedżerom podejmowanie decyzji i stwarza warunki do zastosowania alte ...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach
Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości Isbn 8392372409

Sytuacje szczególne wymagają od rachunkowości tworzenia zbiorów informacji ekonomicznej, które powinny właściwie służyć analizie i ocenie sytuacji w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo a także zaspokajać potrzeby zarządzania i prowadzonego w ramach procesu zarząd ...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstw Zbiór rozwiązań
Rachunkowość przedsiębiorstw Zbiór rozwiązań

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374262249

...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstw Zbiór rozwiązań
Rachunkowość przedsiębiorstw Zbiór rozwiązań

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374266130

Rozdział 1. Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe Rozdział 2. Rozrachunki i roszczenia Rozdział 3. Obrót materiałowy Rozdział 4. Obrót towarowy Rozdział 5. Aktywa trwałe Rozdział 6. Inwentaryzacja Rozdział 7. Ewidencja i rozliczanie kosztów dzia ...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374266031

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretyczny do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. Zbiór zadań zgodny z ...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstw Podręcznik
Rachunkowość przedsiębiorstw Podręcznik

Wydawnictwo Empi Isbn 8389287544

Podręcznik dostosowany jest do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, obowiązującej od 1 stycznia 2002 rok Autor omawia organizację rachunkowości w przedsiębiorstwie, ewidencję środków pieniężnych, rozrachunki, obrót materiałowy i aktywa trwałe. Przedstawia równie ...

Tag - rachunkowość przedsiębiorstw książka