Rachunkowość przedsiębiorstw - Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2017 roku

Zobacz Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych
Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych

Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów Isbn 9788389179678

Jednostki gospodarcze prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej ciągle poszukują sposobów zwiększenia zysków. Główną rolę w tych dążeniach odgrywa poprawa efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu osiąga się utrzymanie na ...

Zobacz Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów Isbn 9788389179

Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonom ...

Zobacz Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw

Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów Isbn 9788389179555

Książka przeznaczona jest dla osób znających już zasady prowadzenia rachunkowości. Powinna ona stanowić przede wszystkim pomoc dla studentów kierunków ekonomicznych, zarówno słuchaczy studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Może ona być wykorzystana również ...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku
Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku

Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów Isbn 9788389179777

Książka zawiera uniwersalne i niezmienne zasady rachunkowości oraz obowiązujące przepisy, która powinna znać osoba prowadząca rachunkowość w firmie. Omówiono w niej:- ewidencję aktywów trwałych, - środki pieniężne i rozrachunki, - materiały i towary, - koszty i ...

Zobacz Zakładowy plan kont z komentarzem 2016
Zakładowy plan kont z komentarzem 2016

Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów Isbn 9788389179760

Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT ze stanem prawnym 02.01.2016 rok stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Komentarz to już 26 wydanie bestsellera autorstwa Mariana Pałki. W komentarzu zostało wprowadzony ...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach
Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach

PWE Isbn 9788320820485

Różnorodne sytuacje, z którymi firmy mają do czynienia, powodują określone skutki w ich sprawozdaniach finansowych. W książce Autorzy przedstawili zagadnienia, które ilustrują bilansowe i podatkowe konsekwencje sytuacji rynkowych firm: - zmiany i ich skutki w cyklu życ ...

Zobacz Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości Sawicki
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości Sawicki

Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów Isbn 9788389179623

Książka powinna stanowić przede wszystkim pomoc dla studentów kierunków ekonomicznych, zarówno słuchaczy studiów stacjonarnych, jak i zaocznych. Może ona być wykorzystana również przez osoby zamierzające w ramach samokształcenia przyswoić sobie wiedzę z rachunkowo ...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstw Czubakowska
Rachunkowość przedsiębiorstw Czubakowska

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Isbn 9788320820850

Książka uwzględnia zapotrzebowanie kadry kierowniczej na informacje o dokonaniach i rentowności przedsiębiorstw oraz o ich sytuacji majątkowej i finansowej. Posiadanie takich danych zdecydowanie ułatwi menedżerom podejmowanie decyzji i stwarza warunki do zastosowania alte ...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstw Zbiór rozwiązań
Rachunkowość przedsiębiorstw Zbiór rozwiązań

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374266130

Rozdział 1. Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe Rozdział 2. Rozrachunki i roszczenia Rozdział 3. Obrót materiałowy Rozdział 4. Obrót towarowy Rozdział 5. Aktywa trwałe Rozdział 6. Inwentaryzacja Rozdział 7. Ewidencja i rozliczanie kosztów dzia ...

Zobacz Rachunkowość przedsiębiorstw - zbiór zadań 2
Rachunkowość przedsiębiorstw - zbiór zadań 2

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040132

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretyczny do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. \r\n\r\nZbiór zadań zgodn ...

Tag - rachunkowość przedsiębiorstw