Rachunkowość podatkowa - Rachunkowość finansowa i podatkowa

Zobacz Rachunkowość finansowa i podatkowa
Rachunkowość finansowa i podatkowa

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301164287

Nowe, uaktualnione i poszerzone wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika z dziedziny rachunkowości finansowej z uwzględnieniem zagadnień podatkowych! Autorzy powołują się na najnowsze rozwiązania prawne, obowiązujące w 2010 roku, w tym: zmiany w ustaw ...

Zobacz Rachunkowość podatkowa zadania pytania testy
Rachunkowość podatkowa zadania pytania testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325561727

Książka dla studentów na kierunkach ekonomii i prawa. Może być również wykorzystana przez księgowych do udoskonalenia umiejętności rozliczeń podatkowych. W książce wyodrębniono trzy części. Część pierwsza prezentuje zadania z rozwiązaniami i wyjaśnieniami ora ...

Zobacz Rachunkowość podatkowa Olchowicz
Rachunkowość podatkowa Olchowicz

Wydawnictwo Difin Isbn 9788376414355

W książce omówiono różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów i ustalaniu wyniku pomiędzy przepisami ustawy o rachunkowości a przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz konsekwencje dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania zeznań podatkowych (C ...

Zobacz Rachunkowość podatkowa Zadania pytania testy
Rachunkowość podatkowa Zadania pytania testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8325501129

Praktyczny sposób na zrozumienie różnic między prawem podatkowym i bilansowym * Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie przepisów o VAT ? * Jak obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy i określić termin jej płatności ? * Jak ustalić wartość aktywów i ...

Zobacz Rachunkowość podatkowa
Rachunkowość podatkowa

Wydawnictwo Difin Isbn 9788372519603

W książce omówiono różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów i ustalaniu wyniku pomiędzy przepisami ustawy o rachunkowości a przepisami ustawy o podatku docho­dowym od osób prawnych oraz konsekwencje dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania zeznań podatkowych ...

Tag - rachunkowość podatkowa