Rachunkowość Komentarz 2018 - Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska
Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248877

Komentarz do ustawy o rachunkowości to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych przepisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości. Uwzględniona została również noweliz ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325581152

Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ora ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz
Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326489518

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad nadzorczych. Będzie pomocnym ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289702

Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Komentarz, bazując na tekście jednolitym z 30.1.2 ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz LexisNexis
Ustawa o rachunkowości Komentarz LexisNexis

LexisNexis Polska Isbn 9788327808769

W Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innych regulacji polskiego prawa. W ...

Zobacz Konsolidacja sprawozdań finansowych + Ustawa o rachunkowości Komentarz
Konsolidacja sprawozdań finansowych + Ustawa o rachunkowości Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325570316

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Ustawa o rachunkowości. Komentarz ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska
Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326443961

Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich zmian ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji. Zostało również wzbogacone o treści dotyczące istotnych problemów nurtujących dzisiejszą praktykę rachunkowości, takie jak der ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarze LexisNexis
Ustawa o rachunkowości Komentarze LexisNexis

LexisNexis Polska Isbn 9788376207612

Przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.W piątym wydaniu uwzględniono zmianę z 15 kwietnia 2011 r., umożliwiającą ograniczenie obowiązków ...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz
Ustawa o rachunkowości Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326415043

...

Zobacz Ustawa o rachunkowości Komentarz 2014
Ustawa o rachunkowości Komentarz 2014

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326443961

Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich zmian ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji. Zostało również wzbogacone o treści dotyczące istotnych problemów nurtujących dzisiejszą praktykę rachunkowości, takie jak der ...

Tag - rachunkowość komentarz 2018