PZP nowelizacja 2018 - Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Zobacz Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg
Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587796

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki
Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242639

Komentarz do prawa zamówień publicznych cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki komentarzowi:- zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,- wykonawca uniknie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty. Komentarz ...

Zobacz Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512995

Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. ...

Zobacz Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz
Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494864

Regulacje rynku zamówień publicznych w znacznej mierze są wynikiem implementacji prawa unijnego. Dotychczas obowiązujące dyrektywy z roku 2004 zostały zastąpione uchwalonymi w dniu 26 lutego 2014 r. dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady: - 2014/24/UE w sprawie zamów ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki
Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587482

Autor komentarza do prawa zamówien publicznych bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z publikacji jest dla Czyteln ...

Zobacz Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi
Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512698

Książka została wzbogacona o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawiera również wzory regulaminów, procedur i innych dokumentów, dostępne także w wersji edytowalnej na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor podpowiad ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów 05.08.2016 rok
Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów 05.08.2016 rok

Wolters Kluwer Isbn 9788380927896

Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:\r\n PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:\r\n- 28 lipca ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych 2016 zbiór przepisów
Prawo zamówień publicznych 2016 zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380921887

Stan prawny: 26.01.2016 rok. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:\r\n PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:\r\n- nowy tekst jednolity\r\n KWOTY WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ ORAZ KONKURSÓW, OD KTÓRYCH JEST UZALEŻNIONY OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA OGŁOSZEŃ URZĘDOWI PUBLIKACJI UNII EUROPEJSK ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych 2016 Beck
Prawo zamówień publicznych 2016 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325581305

Stan prawny 1 stycznia 2016 r. Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Prawo zamówień publicznych 2015 Beck adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak ...

Zobacz Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych
Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325577032

Niniejsze opracowanie dotyczy problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem w obrocie regulowanym przez PrZamPubl konsorcjów wykonawców. Celem opracowania jest kompleksowe omówienie powyższego tematu, który pomimo dużej doniosłości praktycznej został zaniedbany w dok ...

Tag - pzp nowelizacja 2018