PZP komentarz 2017 - Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Zobacz Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg
Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587796

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki
Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242639

Komentarz do prawa zamówień publicznych cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki komentarzowi:- zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,- wykonawca uniknie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty. Komentarz ...

Zobacz Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788364512995

Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. ...

Zobacz Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz
Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494864

Regulacje rynku zamówień publicznych w znacznej mierze są wynikiem implementacji prawa unijnego. Dotychczas obowiązujące dyrektywy z roku 2004 zostały zastąpione uchwalonymi w dniu 26 lutego 2014 r. dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady: - 2014/24/UE w sprawie zamów ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki
Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587482

Autor komentarza do prawa zamówien publicznych bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z publikacji jest dla Czyteln ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Komentarze LEX
Prawo zamówień publicznych Komentarze LEX

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326445552

W komentarzu zaprezentowane zostały poszczególne instytucje ustawy na tle całego systemu prawa. Autorzy przedstawili bogaty dorobek orzecznictwa sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy doktryny i Urz ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych 2016 Komentarz do nowelizacji
Prawo zamówień publicznych 2016 Komentarz do nowelizacji

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326953392

Przewodnik po znowelizowanej ustawie Prawa zamówień publicznych. To z niego dowiesz się dokładnie, w jaki sposób stosować nowe przepisy i w jaki sposób zabezpieczyć się przed popełnianiem błędów. Obszerny komentarz został poświęcony takim kwestiom w jaki sposób m ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki
Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325563554

Autor Granecki Paweł praktycznie i wyczerpująco omawia znowelizowane przepisy tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych. Zawiera prak ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych komentarz + Zamówienia podprogowe w praktyce
Prawo zamówień publicznych komentarz + Zamówienia podprogowe w praktyce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325553463

Komentarz do Prawa zamówień publicznych z serii Duże Komentarze Becka autorstwa niewątpliwego eksperta w tej dziedzinie – adwokata i radcy prawnego – Jerzego Pieróga stanowi kontynuację znakomitego komentarza tego Autora, który do tej pory wydawany był w serii Komenta ...

Tag - pzp komentarz 2017