Psychologia kryminalistyczna - Psychologia kryminalistyczna

Zobacz PSYCHOLOGIA TŁUMU TWARDA/
PSYCHOLOGIA TŁUMU TWARDA/

Antyk Marek Derewiecki Isbn 8389637162

Studium duszy tłumu, wktórym znaleźć można omówienie takich zagadnień jak:- ogólna charakterystyka tłumu- uczucia i moralność tłumu- idee, rozumowanie i wyobraźnia tłumu- religijne formy przekonań tłumu- poglądy i wierzenia tłumu- klasyfikacja i opis różnych k ...

Zobacz Psychologia kryminalistyczna
Psychologia kryminalistyczna

Difin Isbn 9788380855403

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje ...

Zobacz Psychologia roztargnienia
Psychologia roztargnienia

Impuls Isbn 9788378504092

Roztargnienie i nieuważność ujmowano na początku XX wieku jako przeciwieństwo uważnego postępowania. Pod koniec lat 20 XX w. uwaga i wola stały się peryferyjnym przedmiotem zainteresowania psychologów i pedagogów. Termin roztargnienie coraz rzadziej pojawiał się w pu ...

Zobacz Psychologia dorastania
Psychologia dorastania

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301174040

Celem książki jest opis zmian rozwojowych zachodzących w okresie adolescencji w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych. Autorki opisują teoretyczne modele rozwoju, by następnie przejść do analizy zadań rozwojowych okresu dorastania. Charakteryzują standardy ...

Zobacz Ewolucyjna psychologia osobowości
Ewolucyjna psychologia osobowości

Sedno Isbn 9788379630646

Monografia Jacka Neckara Ewolucyjna psychologia osobowości. O naturze człowieka w ujęciu darwinowskim wypełnia lukę z zakresu psychologii ewolucyjnej w literaturze naukowej na polskim rynku wydawniczym. Autor przekracza nie tylko granice między psychologią a biologią, wsk ...

Zobacz Medytacja psychologia jogi w praktyce
Medytacja psychologia jogi w praktyce

Galaktyka Isbn 9788375796667

Swami Ajaya wprowadza czytelnika w świat medytacji. Robi to w sposób konkretny i racjonalny, dzieląc się własnym, bogatym doświadczeniem. Pokazuje, że medytacja jest ważną i niezwykle pomocną techniką, pozwalającą znaleźć wewnętrzny spokój we współczesnym otocz ...

Zobacz Psychologia kochania
Psychologia kochania

Difin Isbn 9788380856653

Epidemia samotności rozprzestrzeniająca się w XXI wieku niszczy zdrowie fizyczne i psychiczne wielu ludzi. Mit miłości romantycznej motywuje do poszukiwania idealnego partnera, partnerki. Niewiele osób zadaje sobie pytanie: Co powoduje, że niektórzy potrafią doświadcza ...

Zobacz Psychologia kryminalistyczna
Psychologia kryminalistyczna

LexisNexis Polska Isbn 8373345353

Psychologia kryminalistyczna stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, posiadającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminal ...

Zobacz PSYCHOLOGIA KRYMINALISTYCZNA WYD3
PSYCHOLOGIA KRYMINALISTYCZNA WYD3

Brak danych Isbn 9788376201399

...

Tag - psychologia