Proces karny podręcznik - Proces karny

Zobacz Proces karny zarys systemu Waltoś
Proces karny zarys systemu Waltoś

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928282

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Ani niewielkie zmiany jego struktury, ani niezliczone zmiany ustawodawstwa ich ni ...

Zobacz Proces karny
Proces karny

Wolters Kluwer Isbn 9788381077385

Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspektu gwarancyjnego prawa karnego procesowego, o ...

Zobacz Last minute Proces karny
Last minute Proces karny

Od.Nowa Isbn 9788365721389

Last minute - szybka powtórka przed egzaminem, aktualne stany prawne, przejrzysta forma, wzory pism. Stan prawny 1 września 2017 roku. LAST MINUTE ...

Zobacz Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny
Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493065

Publikacja stanowi nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy - zmienionych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. reguł procesu karnego. Zagadnienia ...

Zobacz Proces Karny w diagramach
Proces Karny w diagramach

Wydawnictwo Odnowa Isbn 9788364427138

111 diagramów plus komentarze autorskie. Najnowsza książka uznanych dydaktyków, specjalistów w zakresie procedury karnej (Krzysztofa Nowickiego, Michała Rusinka, Marcina Warchoła) Proces karny w diagramach to zbiór ponad 100 graficznych opracowań najtrudniejszych zagadni ...

Zobacz Proces karny prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016
Proces karny prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016

Wolters Kluwer Isbn 9788380925953

Profesor Monika Zbrojewska była znanym i cenionym prawnikiem, wspaniałym nauczycielem akademickim, wychowawcą młodych pokoleń prawników oraz ciepłym człowiekiem. ( ) Ceniono Ją ze względu na wszechstronną wiedzę, cechy charakteru, a zwłaszcza otwartość na drugą os ...

Zobacz Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik
Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325555863

Książka zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dzięki szerszej analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego skarbowego, stanowi ekspozycję problemów naukowych tej dziedziny prawa. Publika ...

Zobacz Proces karny kazusy i ćwiczenia Hofmański
Proces karny kazusy i ćwiczenia Hofmański

LexisNexis Isbn 9788378064121

Proces karny. Kazusy i ćwiczenia to publikacja, która w założeniu ma usprawnić i uatrakcyjnić dydaktykę w zakresie procedury karnej oraz sprawić, że zostaną ujednolicone metody nauczania realizowane w ośrodkach akademickich. Materiały zamieszczone w poszczególnych ro ...

Zobacz Proces karny zarys systemu Waltoś
Proces karny zarys systemu Waltoś

LexisNexis Isbn 9788327803320

Do rąk Czytelnika trafia jedenaste – a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim – wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Jego autorami są obecnie: Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki ...

Zobacz PROCES KARNY ZARYS SYSTEMU WYD11
PROCES KARNY ZARYS SYSTEMU WYD11

LexisNexis Isbn 9788327803320

Do rąk Czytelnika trafia jedenaste – a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim – wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Jego autorami są obecnie: Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki ...

Tag - proces karny podręcznik