Proces karny książka - Proces karny Skorupka

Zobacz Proces karny zarys systemu Waltoś
Proces karny zarys systemu Waltoś

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245371

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego s ...

Zobacz Proces karny Skorupka
Proces karny Skorupka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248556

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:- zagadnienia teorii procesu ...

Zobacz Last Minute Proces karny
Last Minute Proces karny

Od.Nowa Isbn 9788366026148

W last Minute staramy się w sposób skondensowany i przystępny przedstawić specyfikę postępowania karnego. Tabele,wykresy oraz wzory orzeczeń pozwalają na łatwiejsze przyswojenie wiedzy z zakresu procesu karnego. LAST MINUTE ...

Zobacz Proces karny
Proces karny

Wolters Kluwer Isbn 9788381077385

Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspektu gwarancyjnego prawa karnego procesowego, o ...

Zobacz Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny
Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248549

Monografia zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji „Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny”, zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy, m.in. sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, koncentrują si ...

Zobacz Last Minute Proces Karny
Last Minute Proces Karny

Od.Nowa Isbn 9788366026414

Skuteczna powtórka przed egzaminem z Kodeksu postępowania karnego Proces karny śni Ci się po nocach, a egzamin z KPK wywołuje dreszcze? Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania, dzięki któremu szybko i bez kłopotu powtórzysz cały materiał i uporządkujesz wiadomości. Ks ...

Zobacz Proces karny prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016
Proces karny prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016

Wolters Kluwer Isbn 9788380925953

Profesor Monika Zbrojewska była znanym i cenionym prawnikiem, wspaniałym nauczycielem akademickim, wychowawcą młodych pokoleń prawników oraz ciepłym człowiekiem. ( ) Ceniono Ją ze względu na wszechstronną wiedzę, cechy charakteru, a zwłaszcza otwartość na drugą os ...

Zobacz Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny
Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493065

Publikacja stanowi nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy - zmienionych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. reguł procesu karnego. Zagadnienia ...

Zobacz Proces Karny w diagramach
Proces Karny w diagramach

Wydawnictwo Odnowa Isbn 9788364427138

111 diagramów plus komentarze autorskie. Najnowsza książka uznanych dydaktyków, specjalistów w zakresie procedury karnej (Krzysztofa Nowickiego, Michała Rusinka, Marcina Warchoła) Proces karny w diagramach to zbiór ponad 100 graficznych opracowań najtrudniejszych zagadni ...

Zobacz Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik
Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325555863

Książka zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dzięki szerszej analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego skarbowego, stanowi ekspozycję problemów naukowych tej dziedziny prawa. Publika ...

Tag - proces karny książka