Proces karny książka - Proces karny Skorupka

Zobacz Proces karny zarys systemu Waltoś
Proces karny zarys systemu Waltoś

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245371

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego s ...

Zobacz Last Minute Proces karny
Last Minute Proces karny

Od.Nowa Isbn 9788366026148

W last Minute staramy się w sposób skondensowany i przystępny przedstawić specyfikę postępowania karnego. Tabele,wykresy oraz wzory orzeczeń pozwalają na łatwiejsze przyswojenie wiedzy z zakresu procesu karnego. LAST MINUTE ...

Zobacz Proces karny Skorupka
Proces karny Skorupka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248556

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:- zagadnienia teorii procesu ...

Zobacz Proces karny
Proces karny

Wolters Kluwer Isbn 9788381077385

Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspektu gwarancyjnego prawa karnego procesowego, o ...

Zobacz Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny
Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248549

Monografia zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji „Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny”, zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy, m.in. sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, koncentrują si ...

Zobacz Last Minute Proces Karny
Last Minute Proces Karny

Od.Nowa Isbn 9788366026414

Skuteczna powtórka przed egzaminem z Kodeksu postępowania karnego Proces karny śni Ci się po nocach, a egzamin z KPK wywołuje dreszcze? Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania, dzięki któremu szybko i bez kłopotu powtórzysz cały materiał i uporządkujesz wiadomości. Ks ...

Zobacz Proces karny prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016
Proces karny prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016

Wolters Kluwer Isbn 9788380925953

Profesor Monika Zbrojewska była znanym i cenionym prawnikiem, wspaniałym nauczycielem akademickim, wychowawcą młodych pokoleń prawników oraz ciepłym człowiekiem. ( ) Ceniono Ją ze względu na wszechstronną wiedzę, cechy charakteru, a zwłaszcza otwartość na drugą os ...

Zobacz Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny
Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493065

Publikacja stanowi nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy - zmienionych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. reguł procesu karnego. Zagadnienia ...

Zobacz Proces Karny w diagramach
Proces Karny w diagramach

Wydawnictwo Odnowa Isbn 9788364427138

111 diagramów plus komentarze autorskie. Najnowsza książka uznanych dydaktyków, specjalistów w zakresie procedury karnej (Krzysztofa Nowickiego, Michała Rusinka, Marcina Warchoła) Proces karny w diagramach to zbiór ponad 100 graficznych opracowań najtrudniejszych zagadni ...

Zobacz Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik
Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325555863

Książka zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dzięki szerszej analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego skarbowego, stanowi ekspozycję problemów naukowych tej dziedziny prawa. Publika ...

Tag - proces karny książka