Procedury podatkowe 2019 - Procedury podatkowe i administracyjne 2018

Zobacz Procedury podatkowe i administracyjne 2018
Procedury podatkowe i administracyjne 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281386

Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przydatne dla siebie informacje znajdą tu rów ...

Zobacz Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego
Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281386

Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało ksią ...

Zobacz Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe
Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325592592

Książka opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień , które mogą zostać zastosowane dla potrzeb kwalifikacji podatkowej typowych, zdarzeń występujących w realiach niemal każde ...

Zobacz Procedury podatkowe
Procedury podatkowe

Wydawnictwo Difin Isbn 8372516170

To pierwsza w Polsce, tak obszerna praca, poświęcona postępowaniu podatkowemu. Kompleksowe i wielopłaszczyznowe ujęcie tematu pozwala na ogólne spojrzenie na wszystkie procedury podatkowe, choć dzięki swemu zakresowi książka rozwiązuje także problemy szczegółowe. Je ...

Tag - procedury podatkowe 2019