Problematyka intertemporalna - Problematyka intertemporalna w prawie Zagadnienia podstawowe Rozstrzygnięcia intertemporalne

Zobacz Problematyka intertemporalna w prawie Zagadnienia podstawowe Rozstrzygnięcia intertemporalne
Problematyka intertemporalna w prawie Zagadnienia podstawowe Rozstrzygnięcia intertemporalne

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325574536

Książka dotyczy tzw. prawa intertemporalnego czyli prawnych rozstrzygnięć zagadnień związanych ze zmianą prawa w stosunku do sytuacji prawnych z elementem dawnym. Stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie tej problematyki. Od genezy współczesnego ujmowania intertemporalno ...

Zobacz Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego
Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576660

Monografia zawiera oryginalną i syntetyczną koncepcję prawa intertemporalnego, ugruntowaną w założeniach filozoficzno- i teoretycznoprawnych poznańsko-\r\nszczecińskiej szkoły teorii prawa. Koncepcja ta odnosi się bezpośrednio do prawa cywilnego, niemniej wydaje się, ż ...

Zobacz Podstawy prawa intertemporalnego
Podstawy prawa intertemporalnego

LexisNexis Polska Isbn 9788376208596

Tempo zmian przepisów współczesnego prawa czyni problemy intertemporalne nieodłączną częścią praktyki stosowania prawa. Ich powszechność oraz rzeczywiste znaczenie w praktyce prawniczej nie znajdują jednak dostatecznego odzwierciedlenia ani w piśmiennictwie, ani w ed ...

Zobacz Prawo administracyjne intertemporalne
Prawo administracyjne intertemporalne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326412059

Monografia stanowi pierwsze w literaturze polskiej opracowanie poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom problematyki miedzyczasowej w prawie administracyjnym. Zasadniczy cel pracy jest związany z procesem logiczno-pojęciowej i dogmatyczno-pragmatycznej weryfikacji tezy ...

Tag - problematyka intertemporalna