Prawo społek handlowych komentarz - Prawo spółek handlowych Tom 2A

Zobacz Prawo spółek handlowych Koch
Prawo spółek handlowych Koch

Wolters Kluwer Isbn 9788381076685

Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezent ...

Zobacz Last Minute Prawo Spółek Handlowych 2018
Last Minute Prawo Spółek Handlowych 2018

Od.Nowa Isbn 9788366026247

Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: - przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; - z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; - z przykładami wziętymi z życia, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętan ...

Zobacz Prawo spółek handlowych Koch
Prawo spółek handlowych Koch

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326494055

W podręczniku z prawa spółek handlowych szczegółowo zaprezentowano zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. Książka stanowi cenne źródło wiedzy w zakresie prawa ...

Zobacz Prawo spółek handlowych Tom 2 System Prawa Handlowego
Prawo spółek handlowych Tom 2 System Prawa Handlowego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325534141

System Prawa Handlowego zawiera kompleksowe omówienie zagadnień prawa spółek handlowych.\r\nPierwsze rozdziały podchodzące do problematyki prawa spółek w sposób teoretyczny pozwolą czytelnikowi uporządkować i poszerzyć wiedzę na tematy ogólne z tej dziedziny prawa, d ...

Zobacz Prawo spółek handlowych Koch Napierała
Prawo spółek handlowych Koch Napierała

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326441400

Opracowanie stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów prawa. Mogą z niego korzystać także osoby stosujące przepisy prawa spółek w praktyce: prawnicy, przedsiębiorcy, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający. W podręczniku szczegółowo zaprezentowano zagadni ...

Zobacz Prawo spółek handlowych plansze Becka
Prawo spółek handlowych plansze Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325541576

W niniejszym opracowaniu dążyłem do\r\nprzedstawienia najważniejszych instytucji Kodeksu spółek handlowych, które opatrzone zostały\r\nprzeze mnie w niezbędne uwagi objaśniające oraz wykaz orzecznictwa, którego poznanie jest niezbędne do pogłębienia znajomości wybrane ...

Zobacz Prawo spółek handlowych
Prawo spółek handlowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788376019833

Podręcznik w możliwie skondensowanej formie przedstawia zagadnienia z zakresu ustroju i funkcjonowania polskich spółek prawa handlowego oraz europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółki europejskiej. Książka w kolejnych rozdziałach zawiera omówienie wyst ...

Zobacz Prawo spółek handlowych Podręcznik akademicki
Prawo spółek handlowych Podręcznik akademicki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326412141

W podręczniku Koch i Napierała szczegółowo zaprezentowali zagadnienia dotyczace tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spólek uregulowanych w kodeksie spólek handlowych.Omówiono procedury zwiazane z laczeniem, podziałem, przeksztalceniem ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Strzępka + Prawo spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych Strzępka + Prawo spółek handlowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn

Publikacja omawia szczegółowo wszystkie zmiany opublikowane\r\nod momentu ukazania się poprzedniego wydania, m.in.:\r\n\r\nzobowiązania\r\n do dołączenia oświadczenia zarządu, że\r\n dołączony prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, zostały\r\n opublikowane zgodnie z przep ...

Zobacz Prawo spółek handlowych Tablice Schematy
Prawo spółek handlowych Tablice Schematy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8374838528

Ćwiczenia Becka Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy składa się z tablic i schematów przedstawiających regulację kodeksową dotyczącą spółek. Znaczna część książki jest graficznym opracowaniem Kodeksu spółek handlowych i przedstawia: * przepisy ogólne do ...

Tag - prawo społek handlowych