Prawo rzymskie - Prawo rzymskie

Zobacz Prawo rzymskie
Prawo rzymskie

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788373340312

Podręcznik uniwersytecki jest porównaniem omawianych instytucji prawa rzymskiego z polskim prawem cywilnym i procedurą. Całość zaopatrzono w słowniczek terminów łacińskich. Książka składa się z siedmiu części: Zagadnienia wstępne; Rzymski proces cywilny; Prawo os ...

Zobacz Prawo Rzymskie instytucje
Prawo Rzymskie instytucje

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566296

Podręcznik z prawa rzymskiego obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Książka nawiązuje do systematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana. Składa się z 11 rozdziałów, w których zostały przedstawione następujące zagadni ...

Zobacz Prawo rzymskie
Prawo rzymskie

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301177577

Nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki z zakresu prawa rzymskiego, w którym Autorzy ukazują naukę prawa rzymskiego w kontekście rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Omawiają m.in.: wartości i zasady prawa prywatnego na przykładzie unormowań rzymskich oraz trad ...

Zobacz Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów
Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788380882379

Obecność prawa rzymskiego w Wielkiej Brytanii i jego wpływ na tamtejsze systemy prawne od dawna budzi zainteresowanie naukowców. Zważywszy na fakt, iż rozwój prawa angielskiego w znacznym stopniu uzależniony jest od doktryny precedensu, wszelkie próby badania zjawiska re ...

Zobacz Prawo rzymskie
Prawo rzymskie

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301160838

Kolejny tom z serii historyczno-prawnej, poświęcony dziejom prawa rzymskiego. W sposób nowoczesny i zgodny z najnowszymi trendami w dydaktyce ukazuje naukę prawa rzymskiego w powiązaniu z procesem kształtowania się europejskiego prawa prywatnego. Podręcznik w sposób prob ...

Zobacz Publiczne prawo rzymskie
Publiczne prawo rzymskie

Liber Isbn 9788372061751

Podręcznik stanowi opracowanie podstawowych zagadnień prawa publicznego starożytnego Rzymu w ujęciu historycznym, a także tych instytucji prawnych, które - choć tradycyjnie stanowią przedmiot wykładu prawa prywatnego - wydają się nieodzowne dla pełnego zrozumienia zag ...

Zobacz Prawo Rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym 1918-1939
Prawo Rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym 1918-1939

Adam Marszałek Isbn 9788380192300

II wojna światowa zmieniła mapę naszego kraju. Polska przesunęła się na zachód, uzyskując Ziemie Odzyskane, ale jednocześnie utraciła województwa wschodnie. Na tych terenach znajdowały się dwa duże miasta akademickie: Lwów i Wilno. We Lwowie w Polsce międzywojenne ...

Zobacz Prawo rzymskie Historia tradycja współczesność
Prawo rzymskie Historia tradycja współczesność

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Isbn 9788377844090

Przy narastających procesach globalizacji, wirtualizacji i technicyzacji życia ujawniają się coraz aktywniej zwolennicy upraszczania studiów i ograniczania ich do płytkiej warstwy obowiązującego prawa, z pominięciem głębszych historycznie pokładów myśli prawniczej. ...

Zobacz Publiczne Prawo Rzymskie
Publiczne Prawo Rzymskie

Liber Isbn 9788372061119

Skrypt Publiczne prawo rzymskie powstał z myślą o studentach kierunku administracja wydziału prawa. Jest to opracowanie podstawowych zagadnień prawa publicznego starożytnego Rzymu w ujęciu historycznym. W Polsce na wydziałach prawa i administracji na kierunkach prawa oraz ...

Zobacz PRAWO RZYMSKIE U PODSTAW PRAWA PRYWATNEGO
PRAWO RZYMSKIE U PODSTAW PRAWA PRYWATNEGO

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301160838

Dzieje prawa rzymskiego w powiązaniu z rozwojem europejskiego prawa prywatnego: od ustawy XII Tablic po współczesne kodeksy i Common Frame of Reference Wartości i zasady prawa prywatnego na przykładzie unormowań rzymskich oraz tradycji romanistycznej od średniowiecza po ws ...

Tag - prawo rzymskie