Prawo restrukturyzacyjne komentarz 2018 - Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Zobacz Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580236

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 15.5.2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są rela ...

Zobacz Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281577

Komentarz do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:- ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościo ...

Zobacz Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596538

Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizyczny ...

Zobacz Prawo restrukturyzacyjne Komentarz do ustawy
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz do ustawy

Infor Biznes Isbn 9788365622709

Praktyczny komentarz stanowi przewodnik po ustawie Prawo restrukturyzacyjne i wyjaśnia w jaki sposób przy wykorzystaniu nowych procedur sądowych oddłużyć przedsiębiorstwo. 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne, która w sposób rewolucy ...

Zobacz Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380923133

Komentarz jest skierowany do doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do dłużników i wierzycieli. W komentarzu szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a za ...

Zobacz Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380927827

Komentarz dla prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz dla pracowników administracji (urzędów skarbowych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin). Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, ekonomii, ...

Zobacz Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Difin Isbn 9788380850521

Komentarz stanowi szczegółową analizę przepisów nowo wprowadzonej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, opisującą m.in. przesłanki wszczynania postępowań i krąg podmiotów, wobec których może się toczyć postępowanie restrukturyzacyjne, a także zakres podmiotów uprawn ...

Tag - prawo restrukturyzacyjne komentarz 2018