Prawo restrukturyzacyjne komentarz 2018 - Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Zobacz Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw
Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043263

Książka nagrodzona w Konkursie Gazety Prawnej „Economicus” na najlepszą książkę sezonu 2016/2017 w kategorii: Najlepszy poradnik ekonomiczno-biznesowyAutorami publikacji o nowym prawie restrukturyzacyjnym i zmianach w prawie upadłościowym są eksperci posiadający pra ...

Zobacz Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596538

Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizyczny ...

Zobacz Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny
Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585792

Książka zawiera wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny szczegółowo omawia praktyczne aspekty zastosowania przepisów ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 978 ze zm.). Komentarz podzielony je ...

Zobacz Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281577

Komentarz do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:- ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościo ...

Zobacz Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe zagadnienia praktyczne
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe zagadnienia praktyczne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486357

Książka stanowi problemowe omówienie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego z uwzględnieniem poprzednio obowiązujących przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w odniesieniu do postępowań wszczętych al ...

Zobacz Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych
Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301189594

Przedsiębiorstwa tworzące przemysł hutnictwa żelaza i stali w początkowym okresie transformacji systemowej polskiej gospodarki stanowiły odrębne, polskie, państwowe podmioty gospodarcze, realizujące cykl produkcyjny w zróżnicowanym zakresie. Fragment Wstępu ...

Zobacz Prawo restrukturyzacyjne Komentarz
Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Difin Isbn 9788380850521

Komentarz stanowi szczegółową analizę przepisów nowo wprowadzonej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, opisującą m.in. przesłanki wszczynania postępowań i krąg podmiotów, wobec których może się toczyć postępowanie restrukturyzacyjne, a także zakres podmiotów uprawn ...

Zobacz Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583439

...

Zobacz Prawo restrukturyzacyjne Restructuring law
Prawo restrukturyzacyjne Restructuring law

Wolters Kluwer Isbn 9788380925045

Książka zawiera tłumaczenie ustawy Prawo restrukturyzacyjne z języka polskiego na język angielski. Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku, jest innowacyjnym aktem prawnym, który wprowadza całkowicie nowe instrumenty zmierzające do restruktu ...

Zobacz Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe System Prawa Handlowego Tom 6
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe System Prawa Handlowego Tom 6

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584900

Książka wnikliwie i kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące nowej ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) oraz ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) po zmianach obowiązujących od 1. ...

Tag - prawo restrukturyzacyjne komentarz 2018