Prawo pracy dla kadry - Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Zobacz Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy
Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046011

Publikacja stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – kompleksowo ujmuje tematykę indywidualnego, procesowego i zbiorowego prawa pracy. Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech częściach opracowania. Autor, powo ...

Zobacz MERITUM Prawo pracy 2018
MERITUM Prawo pracy 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242967

MERITUM Prawo Pracy 2018 jest publikacją \"otwartą\", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok.15. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077521

Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.Publikacja składa się ...

Zobacz Last Minute Prawo Pracy 2018
Last Minute Prawo Pracy 2018

Od.Nowa Isbn 9788366026254

Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: - przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; - z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; - z licznymi przykładami wziętymi z życia, ułatwiającymi zrozumienie i za ...

Zobacz Prawo pracy 2018 Przewodnik po zmianach
Prawo pracy 2018 Przewodnik po zmianach

Infor Biznes Isbn 9788365986344

Praktyczny przewodnik po zmianach w kodeksie pracy. Książka zawiera najnowszą wersję ustawy z oznaczonymi zmianami oraz omówienie nowelizacji przepisów obowiązujących w 2018 roku. Autorzy-praktycy przedstawiają najważniejsze zmiany, które mają wpływ na sytuację praw ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy
Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467416

Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2018 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2018 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ\r\n 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 6. Ub ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286510

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu: Prawa pracy:- podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,- nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,- Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy, ...

Zobacz Prawo pracy w podmiotach leczniczych
Prawo pracy w podmiotach leczniczych

Wolters Kluwer Isbn 9788381245531

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce problemami z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników podmiotów leczniczych. Niemal 140 odpowiedzi z uzasadnieniem pomoże w znalezieniu rozwiązania najbardziej nurtujących prob ...

Zobacz Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy
Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Isbn 9788371733321

Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie. Oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zostały również przepisy szczególne obowiązujące w okresie wdrażania ...

Zobacz Prawo pracy zbiór przepisów 2018
Prawo pracy zbiór przepisów 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243452

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy ...

Tag - prawo pracy dla kadry