Prawo pracy 2018 Legis - Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381077521

Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.Publikacja składa się ...

Zobacz Prawo pracy Liszcz
Prawo pracy Liszcz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380925489

Podręcznik z prawa pracy jest przeznaczony dla studentów prawa, a także ze względu na przystępność wykładu dla działaczy związkowych oraz pracodawców. Książka Prawo pracy ujmuje całościowo problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pr ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy
Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467416

Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2018 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2018 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ\r\n 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 6. Ub ...

Zobacz Prawo pracy dla kadry zarządzającej
Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611505

W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym, zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy, a także wyko ...

Zobacz Prawo pracy Pytania, kazusy, tablice, testy
Prawo pracy Pytania, kazusy, tablice, testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280648

Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 2135Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym ...

Zobacz Prawo pracy
Prawo pracy

Difin Isbn 9788380854888

Kolejne wydanie podręcznika, tak w jaki sposób poprzednie, zawiera całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy. Uwzględniono w nim obszerne i ważne zmiany stanu prawnego, jakie nastąpiły w ostatnim czasie. Dotyczy to ...

Zobacz Prawo pracy Florek
Prawo pracy Florek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599232

W podręczniku z prawa pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy,powstania, zmiany oraz ust ...

Zobacz Europejskie prawo pracy
Europejskie prawo pracy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576202

Stan prawny: 18 maja 2015 r. ...

Zobacz Prawo pracy Barzycka-Banaszczyk
Prawo pracy Barzycka-Banaszczyk

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596767

Siedemnaste wydanie skryptu Becka z prawa pracy uwzględnia przede wszystkim zmiany przepisów Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy z powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 2138) dot ...

Zobacz Praxis Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników
Praxis Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596088

Komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism, a także systemowi wzajemnych odesłań, Praxis jest niezbędnym narzędziem w procesie ...

Tag - prawo pracy 2018 legis