Prawo postępowanie karne skarbowe - Prawo i postępowanie karne skarbowe

Zobacz Prawo karne skarbowe
Prawo karne skarbowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600705

Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, przeprowadzając przez trzy etapy nauki:- szybkie przyswojenie wiedzy oraz uporządkowanie informacji do zapamiętania – dzięki schematom, tabelom, komentarzom i o ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928992

Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają także rozwiązania interpretacyj ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński
Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240000

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzi ...

Zobacz Opłata skarbowa Komentarz
Opłata skarbowa Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325592264

Adresatami komentarza są podatnicy oraz ich pełnomocnicy (w szczególności adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi), a także pracownicy organów orzekających w sprawach administracyjnych i wykonujących inne obowiązki wynikające ustawy o opłacie ...

Zobacz Prawo i postępowanie karne skarbowe
Prawo i postępowanie karne skarbowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595906

Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowego,- typy przestępstw i wykroczeń skarbowyc ...

Zobacz Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym
Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381074797

Książka zawiera szerokie spektrum przedmiotowo-podmiotowe, w którego centrum znajduje się opłata skarbowa. Jest przykładem wielostronnej analizy, syntezy i oceny regulacji opłaty skarbowej. Praca posiada podwójny wymiar praktyczno-teoretyczny, w którym dominuje porządek ...

Zobacz Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze
Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

Wolters Kluwer Isbn 9788381076609

Podręcznik zawiera omówienie: - materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych oraz części szczególnej grupującej przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i h ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585129

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejs ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy
Kodeks karny skarbowy

C.H. Beck Isbn 9788325599829

Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Zobacz Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego 1576-1586
Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego 1576-1586

Napoleon V Isbn 9788365746092

Na barwnym tle wewnętrznych dziejów Polski XVI wieku ukazują się nie same tylko polityczne między królem a sejmem walki, nie same też utarczki wzajemne możnowładców i szlachty stanowią obraz domowego rozwoju rzeczypospolitej, ani spory religijne i zatargi z kościołem ...

Tag - prawo postępowanie karne skarbowe