Prawo podatkowe w Polsce - Prawo podatkowe w Polsce

Zobacz Prawo finansowe Prawo finansów publicznych Prawo podatkowe Prawo bankowe
Prawo finansowe Prawo finansów publicznych Prawo podatkowe Prawo bankowe

Wolters Kluwer Isbn 9788381077132

W książce z prawa finansowego w przystępny sposób omówiono:- prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej, – zagadnienia dotyczące zasad, źródeł i wykładni ...

Zobacz Prawo podatkowe w Polsce
Prawo podatkowe w Polsce

Difin Isbn 9788380856523

Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i administracji, ale także do innych osób zainteresowanych prawem podatkowym (studentów innych kierunków, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, aplikantów adwokackich i radcowskich, kandydató ...

Zobacz Prawo podatkowe Mastalski
Prawo podatkowe Mastalski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282352

Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego. Książka ta ma stanowić całościowe opracowanie prawa pod ...

Zobacz Prawo podatkowe zagadnienia teorii i praktyki
Prawo podatkowe zagadnienia teorii i praktyki

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372858252

Książka z prawa podatkowego składa się z ośmiu części:I. Historia i społeczno-ekonomiczne aspekty opodatkowaniaII. System podatkowy i rodzaje podatkówIII. Zarządzanie podatkamiIV. Charakterystyka ogólna prawa podatkowegoV. Miejsce prawa podatkowego w systemie prawaVI. ...

Zobacz Prawo podatkowe Minirepetytorium
Prawo podatkowe Minirepetytorium

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074919

Repetytorium z prawa podatkowego przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i ekonomii. Będzie pomocne wszystkim, którzy w krótkim czasie chcieliby powtórzyć i usystematyzować zdobytą już wiedzę z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in. aplikantom adwokackim ...

Zobacz Prawo podatkowe Przepisy 2018
Prawo podatkowe Przepisy 2018

Od.Nowa Isbn 9788366026124

IV wydanie Prawa podatkowego to kompendium przepisów dotyczących prawa podatkowego. Zbiór zawiera podstawowe ustawy podatkowe: ordynację podatkową, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), ustawę o podatku od towarów i usług (VAT), ...

Zobacz Polskie prawo podatkowe Olesińska
Polskie prawo podatkowe Olesińska

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372856647

Książka zawiera charakterystykę podstawowych instytucji polskiego systemu podatkowego. W części 1 omówiono regulacje materialnoprawne zawarte w Ordynacji podatkowej. Mają one kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego systemu podatkowego, stanowiąc swego rodzaju częś ...

Zobacz Podatki i prawo podatkowe Gomułowicz
Podatki i prawo podatkowe Gomułowicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326489570

Kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki prawa podatkowego. W książce o podatkach i prawie podatkowym przedstawiono zarówno teorię podatku, jak i obowiązujące w Polsce rozwiązania prawnopodatkowe. Szczególną uwagę zwrócono na najnows ...

Zobacz Prawo podatkowe Oktaba
Prawo podatkowe Oktaba

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595142

Podręcznik z prawa podatkowego powstał przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Dodatkowo, może okazać się pomocny także studentom innych kierunków studiów, jak np. ekonomii czy zarządzania. Publikacja przedstawia w usystematyzowanej i c ...

Zobacz Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk
Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381072526

Książka z prawa podatkowego przeznaczona jest dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji oraz przedsiębiorców. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz studentów praw ...

Tag - prawo podatkowe w polsce