Prawo patentowe - Prawo patentowe

Zobacz Prawo patentowe
Prawo patentowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074971

Drugie wydanie książki z prawa patentowego to ważne i cenione przez praktyków opracowanie. W książce autorzy wyjaśniają m.in.:- powstanie prawa do patentu;- treść i zakres prawa z patentu;- naruszenie patentu i środki jego ochrony;- patenty europejskie i ich skutki w P ...

Zobacz Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów
Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów

C.H. Beck Isbn 9788325589967

Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Autorka analizuje pod tym kątem ...

Zobacz Patentowanie genów ludzkich
Patentowanie genów ludzkich

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326495373

Książka przedstawia wieloaspektową analizę problemu patentów udzielanych na sekwencje nukleotydów pochodzące z genomu ludzkiego. Zagadnienia poruszane w monografii są obecnie przedmiotem dyskusji nie tylko w środowisku naukowym, lecz także w mediach (np. sprawa związan ...

Zobacz Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne
Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne

LexisNexis Isbn 9788376201030

Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne stanowi wyczerpujące przedstawienie postępowania w sprawie udzielenia patentu, kwalifikowanego jako administracyjne postępowanie szczególne. Autorka porównała postępowanie patentowe z wzorcem ogólnego ...

Zobacz Monetizing Patents Trading Innovation through Patent Auctions`
Monetizing Patents Trading Innovation through Patent Auctions`

LexisNexis Polska Isbn 9788327808318

In our knowledge-based economy, Intellectual Property has become a strategic asset for national industrial policy, corporate competitiveness, and long-term economic growth. \r\nAdam Andrzejewski explores the growing trends in IP commercialization, particularly those emerging from p ...

Zobacz Prawo własności przemysłowej Patenty wynalazki wzory użytkowe
Prawo własności przemysłowej Patenty wynalazki wzory użytkowe

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326925641

Ujednolicone teksty ustawy Prawa własności przemysłowej i rozporządzeń wykonawczych do ustawy oraz konwencji i porozumień międzynarodowych. Kompleksowy zespół uregulowań ważnych dla przedsiębiorców, wynalazców i rzeczników patentowych. ...

Zobacz Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325546212

Niniejsza praca dotyczy oceny funkcjonowania zasobów\r\npatentowych w świetle unijnego prawa konkurencji, analiza rozwiązań\r\namerykańskich jest w pełni uzasadniona, gdyż rozwiązania europejskie\r\nsą w dużym stopniu wzorowane na rozwiązaniach amerykańskich.\r\nNiestety, rec ...

Zobacz Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych
Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325521691

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu swobody kontraktowania w odniesieniu do licencji patentowych i know-how. W szczególności ukazano ograniczenia, które mają swoje źródło w zakazie porozumień antykonkurencyjnych. Monografia pomoże w prawidłowym, zgodn ...

Zobacz Prawo patentowe
Prawo patentowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 8375268867

Stan prawny na 1.01.2008 r. Niniejsza publikacja to kompendium wiedzy o polskim, europejskim i międzynarodowym prawie patentowym. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej, zatytułowanej Geneza i rozwój prawa patentowego, przedstawiono historię prawa patentowego w ...

Tag - prawo patentowe