Meritum Prawo Oświatowe 2019 - Meritum Prawo Oświatowe

Zobacz Meritum Prawo Oświatowe
Meritum Prawo Oświatowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249188

Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum prawo oświatowe:- omówiono wszystkie elementy tzw. reformy oświaty wpro ...

Zobacz Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów
Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481246

Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek ...

Zobacz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043683

Publikacja z nowego prawa oswiatowego to praktyczny poradnik wdrażania reformy oświaty, który pozwoli zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian, a także pomoże usystematyzować wiedzę w praktycznym stosowaniu nowych rozwiązań. Wejście w życie reformy oświaty niesie ...

Zobacz Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241922

Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. W publikacji obszernie ...

Zobacz Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty prawo oświatowe i przepisy wprowadzające
Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty prawo oświatowe i przepisy wprowadzające

Wolters Kluwer Isbn 9788381078092

Publikacja zawiera 414 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym nową ustawę – Prawo oświatowe, ustawę – Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, czy ustaw ...

Zobacz Prawo oświatowe Komentarz
Prawo oświatowe Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325597757

Prawo oświatowe. Komentarz, autorstwa wybitnych specjalistów w poruszanej tematyce stanowi wyczerpujące omówienie problematyki związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem nowego systemu oświaty w Polsce w oparciu o dwa zasadnicze akty prawne:ustawę z 14.12.2016 r. Przepisy w ...

Zobacz Meritum Prawo oświatowe
Meritum Prawo oświatowe

Wolters Kluwer Isbn 9788380924543

Książka z prawa oświatowego jest przeznaczona dla nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek zainteresują zapewne ich rozdziały związane z ich stosunkiem pracy, kandydatów na dyrektorów - zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim i zasobami materialnymi, dyre ...

Zobacz Prawo oświatowe Balicki
Prawo oświatowe Balicki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325572723

Publikacja w sposób zwięzły, a jednocześnie kompleksowy przedstawiająca zagadnienie prawa oświatowego. Z całą pewnością będzie ona pomocna nie tylko dla studentów wydziałów prawniczych, ale również nauczycieli, kuratorów oświaty i prawników zajmujących się w ...

Zobacz Prawo Oświatowe Meritum
Prawo Oświatowe Meritum

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434518

Książka zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. W wydaniu drugim zaktualizowano wybór przepisów prawnych, uzupełniając odpowiednio kome ...

Zobacz Dotacje dla szkół i przedszkoli Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Dotacje dla szkół i przedszkoli Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326445057

Książka dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tym zwłaszcza wydziałów edukacji, zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, wydziałów budżetu i finansów, skarbników, a także do organów prowadzących szkoły i pla ...

Tag - prawo oświatowe