Prawo nieruchomości książka - Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Zobacz Prawo nieruchomości Strzelczyk
Prawo nieruchomości Strzelczyk

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287951

Szóste wydanie książki z prawa nieruchomości zostało uaktualnione, uzupełnione o nową literaturę i orzecznictwo oraz poszerzone o omówienie nowych regulacji dotyczących m.in. kształtowania ustroju rolnego, wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej ...

Zobacz Prawo nieruchomości Zbiór przepisów
Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603577

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Praw ...

Zobacz Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące
Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288262

Książka z prawa nieruchomości zawiera: - Prawo budowlane, - Gospodarka nieruchomościami, - Własność lokali, - Spółdzielnie mieszkaniowe, - Ochrona praw lokatorów. - Dodatki mieszkaniowe, - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz inne akty prawne. Książka zaw ...

Zobacz Prawo nieruchomości Zbiór przepisów
Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Isbn 9788381246828

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zagospodarowanie wspólnot gruntowych Prawo ...

Zobacz Jednolity Plik Kontrolny
Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku
Jednolity Plik Kontrolny Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245746

Książka o jednolitym pliku kontrolnym przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, ek ...

Zobacz Prawo nieruchomości Zbiór przepisów
Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Isbn 9788381240437

Stan prawny na 11 września 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY (WYCIĄG): 2 marca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dziennik U ...

Zobacz Prawo nieruchomości Wolanin
Prawo nieruchomości Wolanin

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566258

Edycja sądowa służy ujęciu w jednej publikacji tych wszystkich aktów\r\nz zakresu gospodarowania nieruchomościami, które są niezbędne\r\nw prowadzeniu postępowań cywilnych i administracyjnych mających\r\nna celu ukształtowanie wykonywania praw przysługujących do nierucho ...

Zobacz Prawo nieruchomości
Prawo nieruchomości

Poltext Wydawnictwo Isbn 9788375611670

Nowe, zaktualizowane wydanie Prawa nieruchomości odpowiada oczekiwaniom osób, które zamierzają wykonywać zawód zarządcy oznacza to pośrednika w obrocie nieruchomościami, a równocześnie zważa potrzeby wszystkich, którzy wcześniej działają na w szerokim zakresie roz ...

Zobacz Prawo nieruchomości
Prawo nieruchomości

Poltext Wydawnictwo Isbn 9788375611670

Książka zawiera omówienie aktów prawnych istotnych szczególnie dla zarządców nieruchomości, pośredników i rzeczoznawców majątkowych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pracowników organów administracji publicznej i innych praktyków, którzy chcą poszerzyć ...

Zobacz Prawo nieruchomości Strzelczyk Studia Prawnicze
Prawo nieruchomości Strzelczyk Studia Prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325534349

Książka Becka obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w Kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczyst ...

Tag - prawo nieruchomości książka