Prawo mieszkaniowe komentarz - Prawo mieszkaniowe Komentarz Doliwa

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586270

Obecne wydanie komentarza o spółdzielniach mieszkaniowych zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe orzecznictwo oraz piśmiennictwo, czyniąc je skarbnicą wiedzy o spółdzielniach mieszkaniowych. Poza tym – podobnie jak w poprzednich wydaniach – komentowane są niekt ...

Zobacz Prawo mieszkaniowe Komentarz Doliwa
Prawo mieszkaniowe Komentarz Doliwa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325573850

5 wydanie Komentarza do prawa mieszkaniowego odnosi się do najnowszych zmian legislacyjnych, m.in. wyroku TK z 5.2.2015r., stwierdzającego częściową niezgodność z Konstytucja szeregu przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 3, 17, 19, 27) czy zmiany art. 1 ...

Zobacz Prawo mieszkaniowe 2017 Beck
Prawo mieszkaniowe 2017 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591861

Książka z prawa mieszkaniowego jest z serii Twoje Prawo. To poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym, objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia aktu pra ...

Zobacz Dodatki mieszkaniowe Komentarz
Dodatki mieszkaniowe Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586287

Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką, w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, ale również dla tych ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Publikacja stano ...

Zobacz Prawo mieszkaniowe regulacje i praktyka
Prawo mieszkaniowe regulacje i praktyka

Difin Isbn 9788379306817

Publikacja poświęcona została problematyce prawa mieszkaniowego z perspektywy prawa administracyjnego i cywilnego. Określono w niej uwarunkowania rozwoju prawa mieszkaniowego w Polsce, uwzględniając zagadnienia związane z polityką mieszkaniową realizowaną przez państwo ...

Zobacz Prawo mieszkaniowe w praktyce wzory pozwów i wniosków sądowych
Prawo mieszkaniowe w praktyce wzory pozwów i wniosków sądowych

LexisNexis Isbn 9788378065111

Zmiany na rynku mieszkaniowym oraz w sposobie zarządzania nieruchomościami, spowodowane zarówno dynamicznym rozwojem budownictwa deweloperskiego, w jaki sposób i przekształceniami własnościowymi w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, spowodowały, że konieczne stało si ...

Zobacz Gospodarka mieszkaniowa gminy
Gospodarka mieszkaniowa gminy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325563301

Książka jest skierowana przede wszystkim do pracowników urzędów gmin (starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich), zarządców nieruchomości oraz najemców lokali publicznych. Z uwagi na swój szeroki zakres może być również wsparciem dla wynajmujących i najemc ...

Zobacz Prawo mieszkaniowe 2015 Beck
Prawo mieszkaniowe 2015 Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325580490

Stan prawny: 4 listopada 2015 rok. Książka jest z serii Twoje Prawo. To poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym, objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znacze ...

Tag - prawo mieszkaniowe