Prawo gospodarcze prywatne książka - Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Zobacz Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec
Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288033

Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między przedsięb ...

Zobacz Prawo gospodarcze prywatne Mróz
Prawo gospodarcze prywatne Mróz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585532

Książka z prawa gospodarczego prywatnego składa się z części, z których:- pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych, omawia pojęcie i zasady prawa gospodarczego prywatnego, zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcam ...

Zobacz Prawo gospodarcze prywatne Testy Kazusy Tablice
Prawo gospodarcze prywatne Testy Kazusy Tablice

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566524

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa. ...

Zobacz Prawo gospodarcze prywatne 2013 Studia Prawnicze
Prawo gospodarcze prywatne 2013 Studia Prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8373878556

Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: - pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych, omawia m.in.: pojęcie i zasady prawa gospodarczego prywatnego, zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzyganie sporów między przedsi ...

Zobacz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE WYD3
PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE WYD3

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325542870

...

Zobacz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE WYD2
PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE WYD2

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325511548

...

Tag - prawo gospodarcze prywatne