Prawo gospodarcze Olszewski - Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Zobacz Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325577445

W siódmym wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sporów, a także znacznie zmien ...

Zobacz Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325544713

W szóstym wydaniu podręcznika wyd. Beck uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i prawem spółek, regulację o tworzeniu, działalności i aktualnych procedurach przed sądem polubownym, a przede wszystkim znacznie zm ...

Zobacz Prawo gospodarcze Kompendium
Prawo gospodarcze Kompendium

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325544713

Skrypt omawia podstawowe instytucje prawa gospodarczego. Znajdują się w nim zagadnienia dotyczące swobody działalności gospodarczej, kodeks spółek handlowych, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, umów handlowych. W najnowszym wydaniu kompendium uwzględniono zagad ...

Zobacz Prawo gospodarcze Kompendium
Prawo gospodarcze Kompendium

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8373878920

Skrypt Prawo gospodarcze. Kompendium omawia podstawowe instytucje prawa gospodarczego. Znajdują się w nim zagadnienia dotyczące m.in.: * swobody działalności gospodarczej, br. * przedsiębiorcy, br. * spółek handlowych, * zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, * umów ...

Zobacz PRAWO GOSPODARCZE KOMPENDIUM WYD6
PRAWO GOSPODARCZE KOMPENDIUM WYD6

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325544713

...

Zobacz PRAWO GOSPODARCZE KOMPENDIUM WYD5
PRAWO GOSPODARCZE KOMPENDIUM WYD5

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325503697

...

Tag - prawo gospodarcze olszewski