Prawo energetyczne Komentarz - Prawo energetyczne Komentarz

Zobacz Prawo energetyczne komentarz
Prawo energetyczne komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788326405983

Niniejsza pozycja stanowi pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnyc ...

Zobacz Prawo energetyczne Komentarze Iuris
Prawo energetyczne Komentarze Iuris

Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Isbn 9788389363947

Książka jest klasycznym komentarzem do ustawy - Prawo energetyczne, która stanowi ustawę zasadniczą dla sektora energetycznego, normując takie aspekty jak m.in. zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki kształtowania, zaopatrzenia i użytkowan ...

Zobacz Prawo energetyczne Komentarz
Prawo energetyczne Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594701

Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe dla prawa administracyjnego gdzie państwo w ramach swoich władczych uprawnień narzuca obowiązujące rozwiązania z elementami prawa cywilnego gdzie dominuje zasada swobody umów. Te dwa systemy przenikają się przez całą u ...

Zobacz Prawo energetyczne Komentarz
Prawo energetyczne Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380924338

Publikacja z prawa energetycznego dla przedsiębiorców działających na rynku paliw i energii, a także sędziów, adwokatów oraz radców prawnych. Zainteresuje również teoretyków zajmujących się prawem gospodarczym lub administracyjnym. Komentarz prawo energetyczne zawie ...

Zobacz Prawo energetyczne wartości i instrumenty ich realizacji
Prawo energetyczne wartości i instrumenty ich realizacji

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564780

Kompleksowe przedstawienie regulacji prawa energetycznego. Autor w przystępny sposób stara się wyjaśnić, czym jest współczesne prawo energetyczne. W tym celu opisuje przedmiot regulacji a więc sektor energetyczny oraz przedstawia podmioty prawa energetycznego. Zdaniem Aut ...

Zobacz Nowe prawo energetyczne
Nowe prawo energetyczne

Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL Isbn 9788377027370

książka prawo energetyka prawo energetyczne Piętnastolecie obowiązywania kluczowego na rzecz funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce aktu prawnego ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne zbiegło się naraz z trwającym obecnie procesem zasadniczej przebud ...

Zobacz Prawo energetyczne Komentarz Czarnecka
Prawo energetyczne Komentarz Czarnecka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325538064

W komentarzu Becka autorzy omówili najnowsze zmiany Prawa energetycznego:- noweli z 16.9.2011 r., którą wprowadzono zmiany w zakresie wymogów, które muszą spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na obrót g ...

Zobacz Prawo energetyczne Komentarz Lex Muras
Prawo energetyczne Komentarz Lex Muras

Wolters Kluwer Polska Isbn

...

Zobacz NOWE PRAWO ENERGETYCZNE
NOWE PRAWO ENERGETYCZNE

Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL Isbn 9788377027370

...

Zobacz Prawo energetyczne Komentarz
Prawo energetyczne Komentarz

Oficyna Wydawnicza Branta Isbn 8360186329

Komentarz wydawcy: Książka jest klasycznym komentarzem do ustawy Prawo energetyczne obejmującym normy prawa administracyjnego i cywilnego. Pozycja obejmuje treścią komentarza nowelizację ustawy mającą na celu dostosowanie do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i ...

Tag - prawo energetyczne komentarz