Prawo cywilne kazusy - Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami

Zobacz Prawo cywilne część ogólna Brzozowski
Prawo cywilne część ogólna Brzozowski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381601085

W książce z prawa cywilnego zostały przystępnie omówione takie podstawowe zagadnienia, jak:- pojęcia osoby fizycznej i osoby prawnej,- stosunek cywilnoprawny oraz prawo podmiotowe,- oświadczenie woli i czynności prawne,- ochrona dóbr osobistych,- przedstawicielstwo (ze s ...

Zobacz Prawo cywilne część ogólna prawo rzeczowe i zobowiązania
Prawo cywilne część ogólna prawo rzeczowe i zobowiązania

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581141

Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe. Masz przed sobą publikację, dzięki której błyskawicznie przyswoisz, ugruntujesz i sprawdzisz swoją wiedzę! Zawarty w opracowaniu materiał ujęty jest w sposób przejrzysty i hasłowy. Tekst ...

Zobacz Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe
Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288682

Książka Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i uzytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i posiadania, ksiąg ...

Zobacz Prawo cywilne część ogólna Olejniczak
Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599171

Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W ...

Zobacz Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy
Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078382

Książka z prawa cywilnego części ogólnej zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa. Kazusy obejmują m.in. p ...

Zobacz Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami
Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381075565

Zbiór kazusów z prawa cywilnego:- zawiera rozwiązania,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania prawniczego.Publikacja obejmuje kazusy z rozwiązaniami o zró ...

Zobacz Last minute Prawo cywilne Część ogólna Własność i inne prawa rzeczowe
Last minute Prawo cywilne Część ogólna Własność i inne prawa rzeczowe

Od.Nowa Isbn 9788365721334

Książka umożliwia szybie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje, które przedstawione są w niezwykle przejrzystej formie, z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów, z licznymi przykładami wziętymi z życia a ułatwiającymi zrozumi ...

Zobacz Prawo Cywilne Przepisy 2017
Prawo Cywilne Przepisy 2017

Od.Nowa Isbn 9788365101976

Kodeks cywilny-Kodeks rodzinny i opiekuńczy-Kodeks postępowania cywilnego-Prawo prywatne międzynarodowe-Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych-Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów-Ustawa o księgach wieczystych i hipotece-Ustawa o własności lokali-Us ...

Zobacz Prawo cywilne i handlowe w zarysie
Prawo cywilne i handlowe w zarysie

Wolters Kluwer Isbn 9788380929074

Szóste wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to zaktualizowana i uzupełniona wersja podręcznika akademickiego, w którym omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawnego (cywilnego i handlowego). Autorzy publikacji są wykładowcami Uniwersytetu ...

Zobacz Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji
Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788360833797

W 2016 r. wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w ...

Tag - prawo cywilne kazusy