Prawo budowlane Komentarz 2018 - Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zobacz Prawo budowlane Komentarz
Prawo budowlane Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245661

Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestor ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588151

Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i ju ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarz Gliniecki
Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Wolters Kluwer Isbn 9788380924031

Komentarz do prawa budowlanego jest przeznaczony nie tylko dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, lecz także dla pracowników organów administracji publicznej, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictw ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarz
Prawo budowlane Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788326496417

Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy - doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi o wysokich kwalifi kacjach, wybitni specjaliści i pra ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarz Lex
Prawo budowlane Komentarz Lex

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432323

Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany ustawodawcze, wprowadzone do prawa budowlanego po ogłoszeniu jego tekstu jednolitego, wynikające z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz jest skierowany do prawników praktyków, ale przede wszystkim ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarz do ustawy i orzecznictwo
Prawo budowlane Komentarz do ustawy i orzecznictwo

Wydawnictwo TNOiK Isbn 8372854216

Książka stanowi obszerny, aktualny oraz klasyczny komentarz do ustawy Prawo budowlane. Dużo miejsca poświęcono najważniejszym orzeczeniom sądów różnych instancji, których treść na pewno ułatwi zrozumienie dosyć zawiłej problematyki prawa budowlanego. Część I za ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarz
Prawo budowlane Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325572624

Prezentowany Komentarz w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką Prawa budowlanego. Stanowi przewodnik po polskim prawie budowlanym i inwestycyjnym. Uwzględnia orzecznictwo i dorobek doktryny, omawia tema ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarze Becka
Prawo budowlane Komentarze Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325526740

Polskie prawo budowlane, w kształcie nadanym ustawą\r\nz 7.7.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),\r\nobowiązuje na tyle długo, że umożliwia podjęcie próby opracowania komentarza odpowiadającego potrzebom praktyki. Ponaddziesięcioletnie funkcjonowanie ust ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325572624

Prezentowany Komentarz w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką Prawa budowlanego. Stanowi przewodnik po polskim prawie budowlanym i inwestycyjnym. Uwzględnia orzecznictwo i dorobek doktryny, omawia tema ...

Zobacz Prawo budowlane Komentarz Gliniecki
Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

LexisNexis Polska Isbn 9788327805843

Komentarz jest adresowany do sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, pracowników organów administracji publicznej, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, rzeczoznawców budowlanych oraz innych uczestników procesu budowlane ...

Tag - prawo budowlane komentarz 2018