Prawo administracyjne Zimmermann - Prawo administracyjne Zimmermann

Zobacz Prawo administracyjne Zbiór przepisów
Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603775

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Stan prawny na 3 stycznia 2 ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne
Prawo administracyjne materialne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380925656

Książka z prawa administracyjnego materialnego przeznaczona jest dla studentów oraz doktorantów prawa i administracji, a także dla osób wykonujących zawody prawnicze lub zadania z zakresu administracji publicznej. Książka stanowi kompleksowe opracowanie przedstawiające ...

Zobacz Prawo administracyjne Zimmermann
Prawo administracyjne Zimmermann

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245098

Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnieni ...

Zobacz Prawo administracyjne Wierzbowski Marek
Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381072540

Publikacja z prawa administracyjnego przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką organizacji administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające wa ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta
Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289122

Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku. Orzecznictwo Aplikanta – Prawo administracyjne materi ...

Zobacz Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski
Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372858535

Podręcznik z prawa administracyjnego przeznaczony dla studentów prawa i administracji, w istotny sposób został zmieniony i zaktualizowany. Opisuje prawo administracyjne, a więc gałąź prawa, która odnosi się do administracji publicznej. Podręcznik składa się z pięciu ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy
Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580168

Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na ...

Zobacz Prawo administracyjne Boć Jan
Prawo administracyjne Boć Jan

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631539

Boć Jan z wyd. Kolonia Limited zawarł w książce z prawa administracyjnego poniższe pojęcia:- Pojęcie administracji;- Prawo administracyjne (pojęcia i budowa, cechy);- Źródła prawa administracyjnego (prawo międzynarodowe, unii europejskiej, wewnętrzne);- Organizacja p ...

Zobacz Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie
Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486548

Książka z prawa administracyjnego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z określonych dziedzin prawa np. prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego, prawa ochrony zd ...

Zobacz Prawo administracyjne zbiór przepisów 2018
Prawo administracyjne zbiór przepisów 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600439

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Prawo administracyjne. Stan ...

Tag - prawo administracyjne zimmermann