Prawo administracyjne Zimmermann - Prawo administracyjne Zimmermann

Zobacz Prawo administracyjne Zimmermann
Prawo administracyjne Zimmermann

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245098

Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnieni ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy
Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580168

Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na ...

Zobacz Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie
Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326486548

Książka z prawa administracyjnego przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z określonych dziedzin prawa np. prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego, prawa ochrony zd ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne
Prawo administracyjne materialne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380925656

Książka z prawa administracyjnego materialnego przeznaczona jest dla studentów oraz doktorantów prawa i administracji, a także dla osób wykonujących zawody prawnicze lub zadania z zakresu administracji publicznej. Książka stanowi kompleksowe opracowanie przedstawiające ...

Zobacz Prawo administracyjne zbiór przepisów 2018
Prawo administracyjne zbiór przepisów 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600439

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Prawo administracyjne. Stan ...

Zobacz Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta
Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289122

Prawo administracyjne materialne Orzecznictwo aplikanta 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku. Orzecznictwo Aplikanta – Prawo administracyjne materi ...

Zobacz Prawo administracyjne Ćwiczenia
Prawo administracyjne Ćwiczenia

Ekonomik Isbn 9788377350706

Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury podręcznika Prawo administracyjne. Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umie ...

Zobacz Prawo administracyjne Wierzbowski Marek
Prawo administracyjne Wierzbowski Marek

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381072540

Publikacja z prawa administracyjnego przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką organizacji administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające wa ...

Zobacz Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów
Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285933

Autorzy publikacji przypominają w streszczeniu temat od strony teoretycznej, a następnie przedstawiają wyczerpująco w formie przykładów, kazusów, orzeczeń i wzorów pism i dokumentów. W ten sposób autorzy realizują założenie, jakim jest praktyczne podanie wiedzy i je ...

Zobacz Prawo administracyjne dziś i jutro
Prawo administracyjne dziś i jutro

Wolters Kluwer Isbn 9788381245814

Prawo administracyjne dziś i jutro to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r. Analizowana w monografii dziedzina prawa ulega daleko idącej transformacji nie tylko w Polsce, lecz także ...

Tag - prawo administracyjne zimmermann