Postępowanie wieczystoksięgowe - Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Zobacz Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246187

Publikacja − jako pierwsza na rynku wydawniczym − przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spra ...

Zobacz Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326498350

Książka zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj.: - ustawę - Prawo o notariacie, - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, - ustawę o księgach wieczystych i hipotece, - rozporządzenie w sprawie zakładania i ...

Zobacz Postępowanie wieczystoksięgowe
Postępowanie wieczystoksięgowe

LexisNexis Polska Isbn 9788378062592

Postępowanie wieczystoksięgowe to publikacja, która jest pierwszym i jak dotąd jedynym tak wszechstronnym monograficznym opracowaniem tego zagadnienia w polskiej literaturze. Autor kompleksowo ukazuje specyfikę wskazanego postępowania. W publikacji zostały przeanalizowane ...

Zobacz Prawo o notariacie Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Prawo o notariacie Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326433993

Książka jest pierwszym na rynku zbiorem najważniejszych i najczęściej stosowanych w praktyce aktów prawnych regulujących problematykę notariatu. Oprócz ustawy - Prawo o notariacie, w książce zamieszczono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, przepisy postępowani ...

Zobacz Postępowanie wieczystoksięgowe
Postępowanie wieczystoksięgowe

LexisNexis Polska Isbn 9788378062592

Monografia, która jest pierwszym i jak dotąd jedynym tak wszechstronnym monograficznym opracowaniem tego zagadnienia w polskiej literaturze. Kompleksowo ukazuje specyfikę wskazanego postępowania. W monografii zostały przeanalizowane wybrane kwestie ogólne dotyczące: ksiąg ...

Zobacz Postępowanie wieczystoksięgowe
Postępowanie wieczystoksięgowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 8376010342

Prezentowany komentarz zawiera zbiór aktualnych orzeczeń, tez piśmiennictwa, a także poglądy autorki w kwestii zagadnień dotyczących przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Uwagi zawarte w komentarzu mają zastosowanie w praktyce dokonywania wpisów do ksiąg wieczys ...

Zobacz POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE WYD2
POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE WYD2

Brak danych Isbn 9788378062592

...

Zobacz POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE KOMENTARZ
POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE KOMENTARZ

Wolters Kluwer Polska Isbn 8376010342

...

Zobacz POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE
POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE

Brak danych Isbn 9788376205151

...

Tag - postępowanie wieczystoksięgowe