Postępowanie odwoławcze - Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Zobacz Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243599

Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera: klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 425- ...

Zobacz Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788327804273

Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza zakresu zaskar ...

Zobacz Postępowanie odwoławcze w procesie karnym Artykuły 425-467 KPK Komentarz
Postępowanie odwoławcze w procesie karnym Artykuły 425-467 KPK Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8373871799

Prezentowany komentarz do Działu IX Kodeksu postępowania karnego obejmuje pełny zakres materii dotyczącej postępowania odwoławczego. Obok szczegółowego omówienia środków kontroli decyzji procesowych, uwzględniającego w tym zakresie nowelizację kodeksu z 10.1.2003 r. ...

Tag - postępowanie odwoławcze