Postępowanie karne testy - Postępowanie karne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Zobacz Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis
Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

LexisNexis Polska Isbn 9788327805935

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r., a więc z uwzględnieniem w ...

Zobacz Prawo i postępowanie karne skarbowe
Prawo i postępowanie karne skarbowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595906

Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowego,- typy przestępstw i wykroczeń skarbowyc ...

Zobacz Postępowanie karne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
Postępowanie karne Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280624

Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 1904Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym ...

Zobacz Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078177

W książce z postępowania karnego przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa k ...

Zobacz Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka
Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074964

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów obejmuje również ...

Zobacz Postępowanie karne Boratyńska
Postępowanie karne Boratyńska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587130

Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia nowelizacje dokonane w 2016 r. m.in. ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – K ...

Zobacz Postępowanie Karne Dynamika
Postępowanie Karne Dynamika

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788360550298

Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezentuje wybór materiałów do zajęć ...

Zobacz Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Arche Isbn 8389356420

Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej książki, gdyby nie mój udział w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. \'Unternehmensstrafrecht und organisierte Krimina ...

Zobacz Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r
Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076388

Opracowanie zawiera omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej przez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jak chociażby skargę na uchylenie wyroku sądu odwoławczego. W publika ...

Zobacz Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych
Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych

Wolters Kluwer Isbn 9788381072977

Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka w sposób przejrzysty i syntetyczny przedstawia jej formy, podstawowe instrumenty oraz krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczn ...

Tag - postępowanie karne testy