Postępowanie karne książka - Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Zobacz Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka
Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074964

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów obejmuje również ...

Zobacz Postępowanie karne Pytania Kazusy Tablice Testy
Postępowanie karne Pytania Kazusy Tablice Testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581769

Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie ...

Zobacz Postępowanie karne Boratyńska
Postępowanie karne Boratyńska

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282338

Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, ...

Zobacz Postępowanie karne
Postępowanie karne

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580410

Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było ...

Zobacz Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym
Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Arche Isbn 8389356420

Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej książki, gdyby nie mój udział w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. Unternehmensstrafrecht und organisierte Kriminali ...

Zobacz Postępowanie karne w pigułce
Postępowanie karne w pigułce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286459

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja ...

Zobacz Prawo i postępowanie karne skarbowe
Prawo i postępowanie karne skarbowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595906

Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowego,- typy przestępstw i wykroczeń skarbowyc ...

Zobacz Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis
Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

LexisNexis Polska Isbn 9788327805935

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r., a więc z uwzględnieniem w ...

Zobacz Postępowanie Karne Dynamika
Postępowanie Karne Dynamika

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788360550298

Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezentuje wybór materiałów do zajęć ...

Zobacz Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r
Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076388

Opracowanie zawiera omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej przez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jak chociażby skargę na uchylenie wyroku sądu odwoławczego. W publika ...

Tag - postępowanie karne książka