Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz - Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596491

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326483318

W siódmym wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, które zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadziło do powstania rozbieżności między dotychczasow ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325568351

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:- właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,- zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlegają egzekucji administracyjnej ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788376208428

Komentarz w przystępny sposób wyjaśnia wiele praktycznych wątpliwości pojawiających się w związku ze stosowaniem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Omówiono w nim zagadnienia poświęcone: zasadom prowadzenia postępowania egzekucyjnego, środkom egzeku ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325543273

Opracowanie stanowi 6 wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. Jest dziełem znakomitego grona autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym ...

Zobacz POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI KOMENTARZ WYD6
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI KOMENTARZ WYD6

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325543273

...

Zobacz POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI KOMENTARZ WYD5
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI KOMENTARZ WYD5

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325520380

...

Zobacz POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI KOMENTARZ WYD5
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI KOMENTARZ WYD5

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325520380

...

Tag - postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz