Postępowanie egzekucyjne komentarz - Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596491

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326483318

W siódmym wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, które zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadziło do powstania rozbieżności między dotychczasow ...

Zobacz Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik
Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381071895

Publikacja z postępowania administracyjnego jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego oraz prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, proku ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 5 postępowanie egzekucyjne
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 5 postępowanie egzekucyjne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380920620

W części dotyczącej postępowania egzekucyjnego zostały uwzględnione liczne zmiany wynikające z kilkunastu ustaw uchwalonych w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września 2016 r. Dotyczą one m.in. wniosku o wszczęcie egzekucji, poszukiwaniu majątku ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325568351

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:- właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,- zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlegają egzekucji administracyjnej ...

Zobacz Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak
Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak

LexisNexis Polska Isbn 9788378069164

Książka wyd. LexisNexis z 2013 roku jest przeznaczona dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych praktyków prawa, adwokatów, radców prawnych i komorników sądowych, przedstawicieli doktryny, cenna pomoc dla studentów IV i V roku wydziałów prawa, a także doktoran ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788376208428

Komentarz w przystępny sposób wyjaśnia wiele praktycznych wątpliwości pojawiających się w związku ze stosowaniem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Omówiono w nim zagadnienia poświęcone: zasadom prowadzenia postępowania egzekucyjnego, środkom egzeku ...

Zobacz Administracyjne postępowanie egzekucyjne Jędrzejewski
Administracyjne postępowanie egzekucyjne Jędrzejewski

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372856883

Książka zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany poszczególne instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w tym nowe rozwiązania prawne wynikające ze ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325543273

Opracowanie stanowi 6 wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. Jest dziełem znakomitego grona autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym ...

Zobacz Sądowe postępowanie egzekucyjne
Sądowe postępowanie egzekucyjne

LexisNexis Polska Isbn 9788378069164

W publikacji w sposób systematyczny przedstawiono całokształt sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych – z uwzględnieniem aktualnego stanu ustawodawstwa, orzecznictwa Sądu Najwyższego i doktryny.Autor omówił wszystkie rodzaje sądowego postępowania eg ...

Tag - postępowanie egzekucyjne komentarz