Postępowanie egzekucyjne komentarz - Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788376208428

Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania. Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiło ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596491

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich ...

Zobacz Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik
Postępowanie administracyjne postępowanie egzekucyjne w administracji Kmiecik

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381071895

Publikacja z postępowania administracyjnego jest dla studentów prawa i administracji. Zainteresuje również pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli nauki prawa administracyjnego oraz prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, proku ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326483318

W siódmym wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, które zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadziło do powstania rozbieżności między dotychczasow ...

Zobacz Sądowe postępowanie egzekucyjne
Sądowe postępowanie egzekucyjne

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788360833872

W 2016 r. sądowe postępowanie egzekucyjne uległo wielu zmianom ustawodawczym. Sam Kodeks postępowania cywilnego, stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ wówczas wielu nowelizacjom. Publikacja stanowi zbiór rozważań łączących aspekty teorety ...

Zobacz Sądowe postępowanie egzekucyjne
Sądowe postępowanie egzekucyjne

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788360833872

W 2016 r. sądowe postępowanie egzekucyjne uległo wielu zmianom ustawodawczym. Sam Kodeks postępowania cywilnego, stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ wówczas wielu nowelizacjom. Publikacja stanowi zbiór rozważań łączących aspekty teorety ...

Zobacz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 5 postępowanie egzekucyjne
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 5 postępowanie egzekucyjne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380920620

W części dotyczącej postępowania egzekucyjnego zostały uwzględnione liczne zmiany wynikające z kilkunastu ustaw uchwalonych w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września 2016 r. Dotyczą one m.in. wniosku o wszczęcie egzekucji, poszukiwaniu majątku ...

Zobacz Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser
Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325568351

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:- właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,- zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlegają egzekucji administracyjnej ...

Zobacz Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak
Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak

LexisNexis Polska Isbn 9788378069164

Książka wyd. LexisNexis z 2013 roku jest przeznaczona dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych praktyków prawa, adwokatów, radców prawnych i komorników sądowych, przedstawicieli doktryny, cenna pomoc dla studentów IV i V roku wydziałów prawa, a także doktoran ...

Zobacz Administracyjne postępowanie egzekucyjne Jędrzejewski
Administracyjne postępowanie egzekucyjne Jędrzejewski

Wydawnictwo TNOiK Isbn 9788372856883

Książka zawiera kompendium wiedzy z zakresu egzekucji administracyjnej przydatnej zarówno studentom, jak i praktykom. Prezentuje ono w sposób usystematyzowany poszczególne instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w tym nowe rozwiązania prawne wynikające ze ...

Tag - postępowanie egzekucyjne komentarz