Postępowanie dowodowe komentarz - Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz

Zobacz Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz
Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285643

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Kolejne 2. wydanie książki zawiera najnowsze poglądy doktryny ...

Zobacz Administracyjne postępowanie dowodowe
Administracyjne postępowanie dowodowe

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788362723850

W książce opisano proces prowadzenia postępowania dowodowego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i wydanie decyzji administracyjnej. Na podstawie praktycznych przykładów i orzecznictwa sądów administracyjnych autor przedstawia zasady, jakimi należy się kiero ...

Zobacz Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym
Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym

C.H. Beck Isbn 9788325598938

Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia w polskiej literaturze prawniczej aspektu dowodowego rozwiązywania małżeństwa z perspektywy cywilnego procesu rozwodowego w jaki sposób i procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeńs ...

Zobacz Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym
Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381073967

Od kilkunastu lat wzrasta w Polsce ogólne zainteresowanie arbitrażem i najszerzej rozumianym międzynarodowym obrotem gospodarczym. Skarb Państwa był i jest zaangażowany w liczne głośne spory arbitrażowe przyczyniające się do wzrostu zainteresowania tą tematyką. W pub ...

Zobacz Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym
Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480706

Książka, choć ma charakter rozprawy naukowej, wskazuje konkretne problemy, które po latach obowiązywania ordynacji podatkowej ujawniły się w praktyce orzeczniczej, i przedstawia propozycje ich rozwiązania. Sformułowano w nim wnioski o charakterze ogólnym, związane ze s ...

Zobacz Postępowanie dowodowe i wnioski dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Postępowanie dowodowe i wnioski dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325575335

Niniejsza publikacja dotycząca postępowania dowodowego i wniosków dowodowych w procesie karnym po wielkiej nowelizacji prawa karnego z 1 lipca 2015 r. podzielona została na dwie części: Część I to praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego i wniosków dowo ...

Zobacz Postępowanie dowodowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych
Postępowanie dowodowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325575335

Niniejsza publikacja dotyczy postępowania dowodowego i wniosków dowodowych w procesie karnym (po nowelizacji). Podzielona jest na dwie części: Część I to praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego i wniosków dowodowych w procesie karnym (po nowelizacji) or ...

Zobacz SYSTEM DOWODÓW I POSTĘPOWANIE DOWODOWE W SPRAWACH CYWILNYCH
SYSTEM DOWODÓW I POSTĘPOWANIE DOWODOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

LexisNexis Isbn 9788376203096

Monografia zawiera omówienie systemu dowodów i postępowania dowodowego w sprawach cywilnych. Przedstawione zostały zasady rządzące tym postępowaniem oraz poszczególne środki dowodowe. Opracowanie przeznaczone jest dla sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnyc ...

Zobacz Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych Komentarz
Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325564193

Niniejsza praktyczna publikacja\r\ndotyczy dowodów i postępowania\r\ndowodowego w postępowaniu cywilnym. Książka zawiera w I CZĘŚCI praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego oraz odpowiednio\r\nprzyporządkowane do każdego z tematów orzecznictwo, które obrazuj ...

Zobacz System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych
System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych

LexisNexis Polska Isbn 9788378062424

Monografia zawiera omówienie systemu dowodów i postępowania dowodowego w sprawach cywilnych. Przedstawione zostały zasady rządzące tym postępowaniem oraz poszczególne środki dowodowe. Jeśli chodzi o znaczenie proceduralne i materialnoprawne dowo-dów, w opracowaniu repr ...

Tag - postępowanie dowodowe komentarz